Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

2012

(Research) Masters Thesis summaries, sorted alphabetically on author.

Aalten, D.J.

Masterscriptie van Daniëlle Aalten: Filosofie als therapie: een vergelijking tussen Martha Nussbaum en Michel Foucault (2012)

Bilkes, J.D.C.
Master's thesis of Jozef Bilkes: How sustainable is Latour? On Actor-Network Theory and sustainability indicator development (2012)
Deken, M.

Masterscriptie van Mark Deken: Hoe lichamelijk zijn emoties? (2012)

Geerdink, X.H.J.S.

Master's thesis of Xavier Geerdink: The immorality of smoking (2012)

Gerding, F.M.
Masterscriptie van Frederik Gerding:  Irony as a Postmodern Problem in the Writing of David Foster Wallace (2012)
Giesen, R.

Masterscriptie van Ruth Giesen: De minister is knettergek: Over de argumentatieve redelijkheid van Wilders’ woordkeuze in het parlementair debat (2012)

Goorberg, S.G.A. van de
Masterscriptie van Sjoerd van de Goorberg: Miskenning in het huishoudelijk werk (2012)
Goossens, T.L.L.

Masterscriptie van Thecla Goossens: Zorg voor goede leiders: Lessen uit de zorgethiek voor nieuw leiderschap (2012)

Heij, T.F.

Masterscriptie van Thomas Heij: De vlucht van de verveling – de begripsontwikkeling van verveling bij Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger (2012)

Jacobs, J.P.J.A.

Research Master's thesis of Jacques Jacobs: Rethinking the Global City Network (2012)

Jeu, J. de

Masterscriptie van Joost de Jeu: Reflectieve professionaliteit ter oplossing van morele vraagstukken in de counseling rond prenatale testen (2012)

Kamp, G.R.
Masterscriptie van Guido Kamp: Ontologie van wiskundige objecten in Aristoteles’ metafysica (2012)
Kremer, A.J.Z.

Masterscriptie van Swanny Kremer: ‘Mag het een onsje meer zijn?’ (2012)

Riemersma, A.M.

Masterscriptie van Anna Riemersma: Zorgplicht voor de verre ander. Een filosofisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid om slachtoffers van humanitaire rampen te helpen vanuit een zorgethisch perspectief. (2012)

Schanssema, B.

Master's thesis of Bart Schanssema: Improving Commercial Banking in Times of Globalisation (2012)

Son, M. van

Masterscriptie van Martijn van Son: Klimaatoorlogen: beangstigende realiteit of gevaarlijke mythe? (2012)

Spirik, T.E.
Masterscriptie van Theresa Spirik: Homo exusts – ein sozialphilosophische Zugang zu Burnout als Massenphänomen in der westlichen Arbeitswelt (2012)
Werven, B. van

Masterscriptie van Bas van Werven: Religie in de (post)seculiere samenleving (2012)

printView this page in: Nederlands