Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Vlag, M.A. van der

Auteur: Michiel van der Vlag
Afstudeerjaar: 2011
Vakgroep: Theoretische Filosofie
Titel: Nu het heden. Over de houdbaarheid van no-futurism als tijdstheorie
Samenvatting:
 
Het no-futurism is een tijdstheorie waarin wordt aangenomen dat toekomstige gebeurtenissen nog niet tot de werkelijkheid behoren. Aanhangers van een dergelijke theorie hebben een zogenaamd tempusvol perspectief op tijd; zij gebruiken een tempusvol vocabulaire en zijn van mening dat proposities op een bepaald tijdstip waarheidswaarden krijgen. Daartegenover staan aanhangers van een tempusloos perspectief, die een tempusloos vocabulaire gebruiken en geloven dat de waarheidswaarden van proposities tijdsonafhankelijk zijn.
Een probleem voor het no-futurism betreft het moment waarop een gebeurtenis die nog niet werkelijk was plotseling werkelijk wordt. Dit moment wordt binnen het no-futurism het heden genoemd. Een vraag die critici stellen is of dit moment samenvalt met onze beleving van het heden, en dus met het nu. Hun vraag is: “vindt het heden altijd nu plaats?”. Het verleden zit vol met momenten waarvan je ooit hebt gedacht dat het hedenmomenten waren. Nu weet je dat je er toen steeds naast zat, aangezien het hedenmoment nu plaatsvindt. Echter, hoe weet je dan zeker dat je er nu ook niet naast zit? Is het hedenmoment waarvan je nu denkt dat het nu plaatsvindt niet eigenlijk een moment in het verleden? Dit wordt het probleem van het heden genoemd.
In mijn scriptie onderzoek ik of het no-futurism bestand is tegen het probleem van het heden. In het bijzonder analyseer ik de recente discussie tussen Tim Button en Jonathan Tallant. Button meent dat hij het probleem van het heden heeft opgelost, maar Tallant zet vraagtekens bij diens oplossing. Een belangrijk onderdeel van hun discussie behandelt de vraag of de werkelijk-vanaf relatie antisymmetrisch is en wat de precieze relatie is tussen tempusvolle en –loze waarheid.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:11