Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Trip, P.M.

Auteur: Marcel Trip

Afstudeerjaar: 2011

Vakgroep: Praktische Filosofie 

Titel: Een kwestie van democratie. Op zoek naar democratische idealen in de technologische samenleving

Samenvatting:

De moderne samenleving is een complexe samenleving. Kwesties waar politici zich in moeten mengen om een samenleving te besturen vergen dan ook specifieke kennis. Daarom laten politici zich veel laten adviseren door experts en wetenschappelijke adviesorganen. Om verstandig beleid te maken, is specifieke kennis nodig. Denk bijvoorbeeld aan het belang van klimaatwetenschap voor het maken van milieubeleid. Voormalig minister van milieu Jacqueline Cramer sprak zelfs van de noodzaak voor een “blind vertrouwen in de wetenschap.”

Het erkennen van de politieke rol van wetenschap en techniek betekent dat we bepaalde aannames over wat politiek is en wat kennis is moeten herzien. De scheiding tussen kennis en macht is minder sterk dan vaak gedacht wordt. Als Cramer spreekt van een “blind vertrouwen” in de wetenschap, dan lijken het de wetenschappers te zijn die regeren en niet de politici. Hoe democratisch is de moderne kennispolitiek dan nog? Wetenschappers en andere experts worden immers niet democratisch verkozen of door het publiek gecontroleerd. De vraag rijst hoe we van de politieke rol van wetenschap, een democratische rol maken.

Een idealistische lezing van democratie als een vorm van regeren waar een volk soeverein is en zichzelf bestuurt, zij het door representatie, lijkt achterhaald in de technocratische wereld van vandaag. Wat voor democratisch ideaal blijft er dan over aan de hand waarvan we kunnen stellen dat een procedure democratisch is verlopen? De hoofdvraag van deze scriptie is dan ook: hoe kunnen we democratische idealen formuleren terwijl specifieke kennis steeds belangrijker is voor bestuurders? In de zoektocht naar deze democratische idealen wordt gebruik gemaakt van het werk van diverse auteurs als Bruno Latour, Noortje Marres en Claude Lefort. Daarnaast zal de maatschappelijke (en soms omstreden) maatschappelijke rol van de IPCC, het klimaatpanel van de VN, als casus dienen.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:11