Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Hartman, J. H.

Auteur: Jeanette Hartman
Afstudeerjaar: 2011
Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie
Titel: Moral Work, Working Moral. John Deweys empirische ethiek en morele besluitvorming in Social Work
Samenvatting:
 
Voor Social Workers lijkt het steeds lastiger te worden om recht te doen aan de tegenstrijdige belangen waarmee ze in een voortdurend veranderende samenleving geconfronteerd worden. Regelmatig zien ze zich voor dilemma’s gesteld waarin het morele handelen niet meer vanzelfsprekend verloopt. Niet alleen is er steeds minder sprake van één gedeelde moraal, ook de professionele opdracht waar Social Workers voor gesteld worden, brengt regelmatig morele spanningen met zich mee. Ethische theorieën, beroepscodes en overlegmethoden voor ethische besluitvorming, bieden Social Workers houvast maar komen vaak onvoldoende tegemoet aan zowel de dynamiek van de samenleving als aan de persoonlijke ervaring van de Social Worker.
 
Volgens John Dewey (1859 – 1952) moet het handelen van de mens de basis vormen voor het begrijpen van de wereld omdat dit handelen immers plaatsvindt in voortdurende transactie met de wereld. Die voortdurende interactie tussen doen en ondergaan van de wereld, valt samen met de Deweyaanse invulling van het begrip ervaring en vormt de kern van zijn transactionele kentheorie. Vanuit dit idee ontwikkelde hij een empirische ethiek waarin morele betekenis ontstaat in plaats van dat deze vastligt.
Deze scriptie onderzoekt Deweys moraalfilosofie en de betekenis daarvan voor morele besluitvorming in Social Work.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:11