Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Samwel, W.

Auteur: Wouter Samwel
Afstudeerjaar: 2010
Vakgroep: Praktische filosofie
Titel: Het Missende Publiek. John Dewey en het democratische tekort in de Europese Unie
Samenvatting:
Deze scriptie gaat over de oorsprong van het democratische tekort in de EU. In de loop der eeuwen hebben veel filosofen zich bezig gehouden met de vraag wat democratie precies is. Ik bespreek een aantal hiervan, met een focus op de deliberatieve democratie van Jürgen Habermas. Daarna laat ik echter zien dat John Dewey in zijn boek The Public and its Problems uit 1927 (dus duidelijk vóór de opkomst van de deliberatieve theorie) een visie heeft ontwikkeld die in de discussie over het democratische tekort van de EU meer vruchten afwerpt. Hij laat zien dat democratie niet op een volk (natie) of een bepaalde institutionele inrichting gebaseerd is, maar op de noodzaak tot samenwerking. Samenwerking is niet een doel op zich, maar een manier om problemen die ontstaan uit het handelen van anderen te kunnen controleren. Het gaat erom dat het publiek de problemen oplost die het tegenkomt. Hoe dit gebeurt, speelt volgens Dewey een ondergeschikte rol. Hij verlegt de focus van het proces dat we democratie noemen, naar de reden dat we dit proces toepassen. Om de Deweyaanse notie van democratie te laten werken, is het essentieel dat er een publiek tot stand komt. Dewey verstaat onder een publiek een groep mensen die de gevolgen van handelingen van anderen waarneemt, begrijpt en de instituties opricht om deze in goede banen te leiden. Daarbij spelen informatie uit sociaal wetenschappelijk onderzoek en een publiek debat over de resultaten hiervan een belangrijke rol. Als de bevolking niet geïnformeerd is over de handelingsconsequenties van anderen, kan zij de problemen die daaruit voortkomen niet begrijpen.
In de EU is dat niet anders. In plaats van na te denken over hoe de verhouding tussen Commissie, Raad en Parlement zou moeten zijn om het democratische tekort op te lossen, moet gezocht worden naar een manier om de Europeanen op de hoogte te brengen van de problemen die er spelen. Pas dan kunnen we de vraag beantwoorden wat we in Europa samen willen bewerkstellingen.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:04