Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Ruiter, F.M.

Auteur: Fardou Ruiter
Afstudeerjaar:2010
Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie
Titel: Het gezin in de Philosophie des Rechts: hoe conservatief was Hegel?
Samenvatting:
In zijn Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) beschrijft Hegel onder andere hoe volgens hem het gezin er uit moet zien om rationeel te kunnen zijn. Hij staat bekend als een filosoof met conservatieve ideeën met betrekking tot het gezin en de positie van de vrouw. In mijn scriptie onderzoek ik in hoeverre Hegel daadwerkelijk zo conservatief was als een aantal feministische critici van Hegel (Hodge, Landes en Pateman) stellen. Ik richt me daarbij vooral op het huwelijk, het vermogen van het gezin, de opvoeding van de kinderen en het einde van de eenheid van het gezin.

Ik vergelijk Hegels visie op deze aspecten ten eerste met het familierecht dat gold ten tijde van zijn leven. Ik bespreek het familierecht uit de Code Civil (uit 1804) en het Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (uit 1794). Ten tweede bespreek ik ook het dagelijkse leven van eind achttiende eeuw en begin negentiende eeuw, met de focus op het gezin en de positie van de vrouw. Door deze twee achtergronden te vergelijken met Hegels ideeën over het gezin, blijkt dat hij niet alleen maar conservatief was, maar op sommige punten ook modern en zelfs progressief was voor zijn tijd. Hegel was dus lang niet zo conservatief als gedacht wordt door de behandelde feministische auteurs.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:04