Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Bakker, G.E.

Auteur: Gerben Bakker

Afstudeerjaar: 2010

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Titel: Een Ontologie van de Fotografie, Een Essay over de Foto als Constructie: Realiteit, Technologie en Fotografische Expressie

Samenvatting:

Er zijn maar weinig filosofen die zich intensief over de kwestie fotografie gebogen hebben. Wellicht dat de technische reproduceerbaarheid van het medium te weinig tot de verbeelding spreekt. Fotografie is een kopie van een kopie, een trucage van de techniek. Ze zal nooit
meer zijn dan 'de knecht van de schone kunsten', in de woorden van Baudelaire. Is dit werkelijk zo?

Deze scriptie is een filosofische verkenning van het medium fotografie en de verschillende opvattingen die filosofen als Roland Barthes, Susan Sontag, Vilém Flusser, Walter Benjamin en Jean Baudrillard aan de dag gelegd hebben. Centraal staat de vraag naar de ontologische status van de foto. Wat is een foto in termen van de manier waarop zij de werkelijkheid aan
ons laat verschijnen?

De positie die ik in deze scriptie verdedig, is dat de foto in essentie een constructie is. Daarmee neem ik stelling tegen het fotorealisme, dat er vanuit gaat dat een foto een direct duplicaat is van de werkelijkheid. Ik neem tevens stelling tegen de 'fotografische belofte', een
belangrijke implicatie van het fotorealisme. Deze (valse) belofte houdt in dat fotografie een middel kan zijn om de werkelijkheid te begrijpen, te controleren en bij ons te dragen.

Uiteindelijk zijn er drie elementen die ten grondslag liggen aan de foto-als-constructie. Deze elementen zijn: 1) de werkelijkheid (die de eindeloze bron vormt), 2) de fotografische blik (die het onderwerp selecteert en tot uitdrukking wil brengen), 3) de technologie (de rol van de camera als reproductiemachine). De onderlinge samenspanning van deze elementen leidt tot de constructie van een beeld. Maar de betekenis van dit beeld kan - zo blijkt - erg verraderlijk zijn.

Laatst gewijzigd:28 juli 2015 16:42