Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

2009

Samenvattingen van (research)masterscripties die in het jaar 2009 zijn verschenen, alfabetisch op auteur.

Hartman, L.

Scriptie van Laura Hartman: Wittgenstein en het ‘gesitueerd geheugen’ (2009)

Hausen, N.R.
Master's thesis of Nikki Hausen: Wittgenstein's Investigations and Damasio's Explanations: A Comparative Study of Emotion (2009)
Jong, H. de
Scriptie van Hylkje de Jong: Lijfsdwang, vrijheid en rechtsregels. Een onmogelijke combinatie? (2009)
Krijger, A.M.
Research Masterscriptie van Anna Krijger: L´homme et la chose : le concept d´authenticité chez Sartre (2009)
Mulder, K.P.
Master's thesis of Klaas Pier Mulder: Laws out of Necessity (2009)
Palland, A.
Scriptie van Asje Palland: Op zoek naar geldigheid, Edmund Husserl en het subject van geldigheid (2009)
Rinzema, H.
Scriptie van Hindrik Rinzema: Betekenis en interpretatie in Thoreau’s Walden (2009)
Vries, M. de
Master's thesis of Michael de Vries: On Cognition and Computability (2009)
Wakkie, D.

Scriptie van David Wakkie: Suspect inconsistency: Evaluating inconsistency criticisms in Dutch criminal law (2009)

Yaron, G.
Scriptie van Gili Yaron: Writing a History of the Present (2009)
printView this page in: English