Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Wagenaar, L.

Auteur: Leendert Wagenaar
Opleiding: Master Wijsbegeerte
Afstudeerjaar: 2008
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Wat seks nou zo belangrijk maakt.

Samenvatting:

In het laatste jaar hebben uiteenlopende mensen als documentairemaakster Sunny Bergman, ChristenUnielid Mirjan Bikkers en minister Ronald Plasterk gewaarschuwd voor de gevaren van de seksualisering van de samenleving. De morele ophef rond deze kwesties geeft aan dat seks in onze maatschappij belangrijk wordt gevonden. Waarom is dit geval?
Filosoof Michel Foucault heeft erop gewezen dat in de negentiende eeuw een seksueel subject is uitgevonden dat aan de seksuele daad vooraf gaat. Noties van seksualiteit en identiteit werden daarin met elkaar gekoppeld. In wat socioloog Richard Sennett beschrijft als de narcistische samenleving wordt het laten gelden van deze eigen identiteit steeds belangrijker. Seksualiteit wordt zo een eigen domein van erkenning en zelfvertrouwen.
De strijd om erkenning wordt echter op een andere manier dan voorheen gevoerd. De meest obsure seksuele voorkeuren worden zonder schaamte getoond. Elke fetisj 'moet gewoon kunnen'. Seksuele erkenning is alleen te bereiken door de eigen seksuele ervaring af te stemmen op gemedieerde seksuele idealen. Het seksuele ideaal uit de media is echter zo moeilijk te bereiken dat seksueel zelfvertrouwen moeilijk te bereiken is. In de hedendaagse seksuele ervaring wordt seks daarom maar al te vaak teruggebracht uit de 'performance' van een aantal vaste procedures. Mensen volgen hier beelden na die volledig vreemd aan henzelf zijn.
Deze vorm hoeft seksualiteit niet altijd te krijgen. Door seks te zien als een ontmoeting en als dialoog is het mogelijk om los te raken van de vaste vormen van gemedieerde seksualiteit.

  

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:50