Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Vos, J.

Auteur: Jasper Vos
Afstudeerjaar: 2008
Vakgroep: Theoretische Filosofie

Scriptie:
Het Bewustzijn Doorzien. Een kritische beschouwing van Metzingers bewustzijnsconcept

Samenvatting:

In de philosophy of mind staat de vraag centraal hoe ons bewustzijn kan ontstaan. Het bewustzijn is in de twintigste eeuw aan meerdere zaken gelijkgesteld, maar diepgaande analyses van het bewustzijn zelf zijn nauwelijks gemaakt. Wanneer er over bewustzijn werd gesproken dan werd er verondersteld dat het wijzen naar kleur- en pijnervaringen het concept duidelijk genoeg markeerden. Deze invulling van het concept is echter te beperkt omdat het leidt tot theoretische problemen. In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er meer aandacht gekomen voor een beschrijving van het bewustzijn zelf en het werk Being No One (2003) van Thomas Metzinger is daar een duidelijk voorbeeld van.

In Being No One beschrijft Metzinger een elftal eigenschappen van het bewustzijn zelf. Deze eigenschappen worden primair op het fenomenologische niveau ontdekt en beschreven om vervolgens op andere beschrijvingsniveaus (functioneel, informationeel, representationeel en neurologisch) verder uitgewerkt te worden. Eén van Metzingers markantste stellingen uit Being No One is overigens dat het bezitten van een zelf géén eigenschap is van het bewustzijn. De vraag hoe ons bewustzijn kan ontstaan staat bij Metzinger dus niet centraal. Door eerst het bewustzijn zelf nauwgezet te beschrijven probeert Metzinger de deuren te openen voor de natuurwetenschappen om ook dit grote mysterie te verklaren.

In deze scriptie (10 EC) beschrijf ik het traditionele bewustzijnsconcept zoals dat in de philosophy of mind werd gehanteerd. Vervolgens beschrijf ik hoe Metzinger het bewustzijnsconcept invult in Being No One. Aan de hand van verschillende kritieken op Metzingers invulling van het concept, waaronder mijn eigen, kom ik dan tot de conclusie dat Metzinger ondanks enkele zwakheden een vernieuwende impuls heeft gegeven aan de philosophy of mind.

  

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:50