Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Hummel, E.J.

Auteur: Erik-Jan Hummel
Afstudeerjaar: 2008
Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:

Sartres vrijheidsbegrip: een reddingspoging

Samenvatting:

Het vrijheidsbegrip van Sartre bestaat uit drie elementen. Vrijheid is, ten eerste, een vooraf gegeven kenmerk van de menselijke existentie. Dat betekent dat ieder mens vrij is. Vrijheid is ook de kracht om door middel van een ontkenning het tegengestelde van een mogelijkheid voor te stellen. Hierdoor ontstaan twee mogelijkheden en daarmee een keuze. Het derde element is het besef dat niets anders dan ikzelf bepalend kan zijn voor het maken van mijn keuze. Sartre is van verschillende kanten bekritiseerd, zowel vanwege het abstracte als vanwege het absolute karakter van zijn vrijheidsbegrip. In deze scriptie onderzoek ik welke elementen van Sartres vrijheidsbegrip bestand zijn tegen de geleverde kritiek. Ik bespreek eerst de kritiek van Merleau-Ponty, die stelt dat als elk mens vrij is, het vrijheidsbegrip haar betekenis verliest. Op basis van deze kritiek, zo betoog ik, is het abstracte element van Sartres vrijheidsbegrip niet houdbaar. Vervolgens maak ik duidelijk, op grond van het werk van Merleau-Ponty en Erich Fromm, dat een persoon niet de enige oorzaak is voor het ontstaan van zijn vrijheidsbesef en zijn keuzes. Mijn conclusie luidt daarom, dat het vrijheidsbegrip van Sartre sterker zou zijn zónder het abstracte element, maar mét een idee van externe invloeden op de vrijheid.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:50