Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Esch, Diana de

Auteur: Diana de Esch

Afstudeerjaar: 2008 

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie 

Scriptie: Husserl en de andere wending naar de taal

Samenvatting:

De moderne filosofie wordt zoals bekend gekenmerkt door een splitsing tussen subject en object. De toegang van het subject tot het te kennen object is problematisch geworden en is voortdurend onderwerp van kentheoretische discussies.

Eind 19e eeuw, onder invloed van problemen binnen de wiskunde, ontdekkingen binnen de logica en de herontdekking van het werk van Leibniz en Bolzano, ondernemen twee denkers een nieuwe poging om het transcendente object voor het subject te herwinnen: Frege en Husserl. Freges poging leidt tot de analytische filosofie, die algemeen bekend staat als de filosofie van de ‘linguistic turn’. Husserls poging is het begin van de fenomenologie, en veel minder bekend is dat ook deze filosofie uit een wending naar de taal geboren is.

Husserls project staat vanaf het begin met de Philosophie der Arithmetik  tot aan de latere theorie over de Lebenswelt in het teken van een fundering van de logica en van wetenschappelijk kennis. De Logische Untersuchungen, uit Husserls vroege periode, vormen hierin hèt baanbrekende werk. Hierin probeert Husserl de geldigheid van rationele oordelen te verantwoorden door te analyseren hoe deze rationaliteit aan het subject verschijnt, vooral in wiskunde en logica. Hiermee luiden de Logische Untersuchungen de geboorte van de fenomenologie in.

Husserl wilde geldigheid van de zuivere logica funderen in de eenduidigheid van de betekenis van haar grondbegrippen. Deze scriptie laat zien op welke manieren dit een wending naar de taal inhoudt en probeert daarmee tegelijkertijd dit schijnbaar vanzelfsprekende begrip ‘linguistic turn’ te verhelderen.

  

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:50