Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Bijl, J.E. de

Auteur: Janneke de Bijl

Afstudeerjaar: 2008 (Research master)

Vakgroep: Theoretische Filosofie 

Scriptie:

Why this title is (not) funny – a speech act analysis of absurd jokes

Samenvatting:

Absurdistische grappen zijn grappig juist doordat de verwachte clou ontbreekt. In mijn scriptie doe ik onderzoek naar deze soort grappen.

Ik doe dit door eerst te kijken naar communicatie in het algemeen. Wat zijn de regels die men daarbij gebruikt? Dit onderzoek ik aan de hand van het ‘Cooperative Principle’ van Grice en Searles taalhandelingtheorie. Vervolgens ga ik kijken naar de taalhandelingsregels voor grappen. Een belangrijke vraag hierbij is wie er bepaalt of er een grap is gemaakt: is dat de spreker, de luisteraar, of is dat objectief vast te stellen? Nadat ik de taalhandelingsregels voor grappen heb gevonden, ga ik kijken naar absurdistische grappen. Voldoen deze grappen aan dezelfde taalhandelingsregels, of vormen zij een uitzondering? Tot slot werp ik een korte blik op de relatie tussen absurdistische grappen en absurdistisch theater. Ik betoog dat absurdistisch theater zich op dezelfde manier verhoudt tot gewoon theater als absurdistische grappen tot gewone grappen.

Vragen die in mijn scriptie beantwoord worden, zijn:

  • Voldoen grappen aan het ‘Cooperative Principle’ van Grice?
  • Wat zijn de taalhandelingsregels voor grappen?
  • Zijn absurdistische grappen wel echte grappen?
  • Wat hebben absurdistische toneelstukken gemeen met absurdistische grappen?

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:50