Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Scholtes, Rick

Auteur: Rick Scholtes
Afstudeerjaar: 2007
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
De morele rechtvaardiging van het doden van dieren

Samenvatting:
Vrijwel iedereen is het erover eens dat dieren, net als mensen, morele zorg verdienen. Over het antwoord op de vraag waaruit die morele zorg voor dieren moet bestaan, zijn we het in onze maatschappij veel minder met elkaar eens. Velen stellen zich de vraag hoe het doden van dieren gerechtvaardigd kan worden worden, waarbij men er impliciet vanuit gaat dat het doden van dieren moreel te rechtvaardigen is. Er zijn echter ook steeds meer mensen die vinden dat het doden van dieren niet te rechtvaardigen is. Zij vinden dat dieren, net als mensen, het morele recht op leven hebben, en dit betekent bijvoorbeeld dat zij tegen het eten van vlees zijn.
Veel vegetariërs en veganisten beschouwen dit recht op leven als absoluut, en beweren dan ook dat men nooit een dier mag doden. Dit kan echter leiden tot tegenintuïtieve consequenties, bijvoorbeeld dat men de plicht zou hebben om dieren ervan te weerhouden andere dieren te doden.
In mijn scriptie heb ik me daarom afgevraagd of het niet mogen doden van dieren daadwerkelijk zo absoluut gesteld moet worden. Ik heb gekeken of er voorwaarden zijn waaronder het doden van dieren moreel te rechtvaardigen is. De hoofdvraag van mijn scriptie is dan ook: Wanneer mag je een dier doden?
 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:53