Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Middel, J.

Auteur: Jens Middel

Afstudeerjaar: 2007

Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:

De vergeten kritiek

 

Samenvatting:

 

De wereld globaliseert: sociale, politieke, economische en culturele grenzen vervagen. Daarmee veranderen ook de mondiale machtsverhoudingen. Traditionele natiestaten verliezen bijvoorbeeld invloed. En het aantal internationaal geörienteerde, niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (INGOOs) neemt toe – net als de reikwijdte van hun bevoegdheden. Volgens critici moet de groeiende macht van INGOOs niet geaccepteerd worden door de inwoners ván die wereld; hebben deze organisaties die zich zeggen in te zetten tegen armoede en onrecht om tal van redenen geen legitimiteit. De afgelopen jaren klinkt vooral het argument dat INGOOs inefficiënt en ineffectief zouden zijn. Dit gebrek wordt onder meer gerelateerd aan het feit dat zij hun resultaten niet (of niet goed) zouden meten. De nadruk op dit argument, ook in de Nederlandse politiek, doet de aandacht voor andere belangrijke argumenten afnemen – ook onder de organisaties zelf. En dat terwijl de INGOOs er voor hun werk en toekomst bij gebaat zijn zich tot dergelijke kritiekpunten te verhouden.

 

Eén van de belangrijkste ‘vergeten’ argumenten is dat de organisaties etnocentrisch zouden zijn – met name de westerse. Om dat argument draait de scriptie ‘De Vergeten Kritiek’. De hoofdvraag is: in hoeverre getuigen zes Nederlandse INGOOs van etnocentrisme via het gebruik van het begrip ‘cultuur’ in een specifiek deel van hun jaarverslagen en webteksten? De auteur richt zich op de organisaties Novib, Hivos, Cordaid, NiZA, Solidaridad en Pax Christi. Het gebruik van het begrip ‘cultuur’ wordt geanalyseerd aan de hand van vier betekeniscategorieën en tien betekenisdimensies die door de scriptieschrijver zijn afgeleid uit de geschiedenis van het cultuurbegrip.

Voordat deze geschiedenis in de scriptie wordt samengevat en de betekeniscategorieën en -dimensies weergegeven worden, worden eerst denkhoudingen besproken en geëvalueerd die in nauw verband staan met etnocentrisme: universalisme, relativisme en pluralisme. Daarbij gaat onder meer aandacht uit naar het denken van Bikhu Parekh, Seyla Benhabib en Ulrich Beck. De drie ‘ismes’ zijn van invloed geweest op – eveneens in de scriptie besproken – veranderingen in het discours van de westerse OS-sector. Refererend aan deze bespreking van denkhoudingen en discoursveranderingen, wordt na het antwoord op de hoofdvraag aangegeven hoe organisaties zouden moeten reageren óp dit antwoord.

 

 

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:53