Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Oploo, M.E. van

Auteur: Marcia van Oploo

Afstudeerjaar: 2006

Vakgroep: Theoretische Filosofie

Scriptie:

Conceptualisatie te Lijf. Over de verhouding tussen cognitieve psychologie en belichaamde cognitie

 

Samenvatting:

In ‘Conceptualisatie te Lijf’ onderzoek ik in welke mate de visies op conceptualisatie van de klassieke cognitieve psychologie en de radicale belichaamde cognitie overeenkomen en of deze visies verenigbaar zijn. In de (klassieke) cognitieve psychologie wordt de mens voornamelijk beschouwd als een informatieverwerkend systeem, waarbij cognitie het centrale systeem is dat tussen perceptie en actie in staat. De (radicale) belichaamde cognitie beschouwt de mens als een handelend systeem, waarbij cognitie op een dynamische manier ontstaat uit verschillende actie-perceptieloops. Conceptualisatie betreft het verkrijgen en verwerken van concepten, die het mogelijk maken om de wereld op te delen in categorieën en deze te benoemen met behulp van taal. Cognitief psychologen onderzoeken voornamelijk hoe concepten gerepresenteerd zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden voor taken van hogere cognitie stellen (functionaliteit). Belichaamde-cognitiewetenschappers stellen dat de wijze van representatie afhankelijk is van de manier waarop concepten verkregen worden en richten zich op de acquisitie van concepten. Desondanks komen ze wel op vergelijkbare representaties uit. Ik bespreek twee case studies en bekijk in hoeverre deze goede kandidaten zouden kunnen zijn voor een verenigende theorie. Allereerst is dat Barsalou (1999), die naar mijn idee te cognitief-psychologisch is en de belichaamde cognitie te weinig benadert. Glenberg (1997) zou een goede kandidaat kunnen zijn, maar hij spreekt zich te weinig uit op een kritiek punt in zijn theorie. Ik geef aan de hand van een herziene versie van Glenberg aan hoe een invulling van een verenigende theorie voor conceptualisatie eruit zou kunnen zien.

 

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:56