Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Harbers, M.

Auteur: Maaike Harbers

Afstudeerjaar: 2006

Vakgroep: Theoretische Filosofie

Scriptie:

A hint towards a new approach to the mind-body problem

 

Samenvatting:

In de wereld komen allerlei eigenschappen voor die wel bezeten kunnen worden door een geheel, maar niet door de verschillende onderdelen ervan. Voorbeelden van dit soort eigenschappen zijn vloeibaarheid, zwermgedrag van vogels, tornado’s en leven. Ook een mens bezit hogere orde eigenschappen die de verschillende delen waaruit hij bestaat niet hebben; een mens heeft bijvoorbeeld bewustzijn, terwijl afzonderlijke neuronen dat niet hebben.

Emergentisten en reductionisten kijken op verschillende manieren tegen dit soort verschijnselen aan. Waar reductionisten de hogere orde eigenschappen willen reduceren tot de microprocessen, zien de meeste emergentisten die eigenschappen als echt, nieuw en niet te reduceren. In welke mate zijn hogere orde processen eigenlijk echt en autonoom ten opzichte van hun onderliggende realisaties? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen reductionistische en emergentistische beschrijvingen hiervan?

Om meer inzicht in deze kwesties te krijgen heb ik een computersimulatie geanalyseerd waarin sprake is van verschillende niveaus van organisatie. In de simulatie bewegen ‘individuen’ zich volgens simpele regels over een veld, door interactie ontstaan er meer complexe patronen gevormd door alle individuen samen. Door dit fenomeen op een reductionistische en op een emergentistische manier te beschrijven bleek dat bepaalde vormen van reductionisme en emergentisme niet tegengesteld zijn, maar elkaar juist kunnen aanvullen. De bevindingen uit dit relatief simpele systeem zouden ook meer kunnen zeggen over de verhouding tussen micro en macro processen in complexere systemen: de gezamenlijke benadering van reductionisme en emergentisme lijkt een interessante manier om naar het lichaam-geest probleem te kijken.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:56