Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Dikkenberg, B. van den

Auteur: Berry van den Dikkenberg

Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:

Wij filosofische halfgoden versus het filisterdom - Nietzsches Schopenhauer-cultus verklaard en bekritiseerd vanuit het romantische geniedenken

Samenvatting:

In deze scriptie wordt er aandacht besteed aan de betekenis en de reikwijdte van het begrip genialiteit in het vroegste werk van Friedrich Nietzsche. Ten eerste wordt zijn geniedenken in historisch perspectief geplaatst en vergeleken met de idealen van de vroeg-romantische geniebeweging (Sturm und Drang). Nietzsche propageerde zijn leermeester Arthur Schopenhauer als het schoolvoorbeeld van het filosofische genie. De wijze waarop hij dit deed, doet sterk denken aan de geniecultus van eind achttiende eeuw.

Ten tweede wordt onderzocht, in hoeverre Nietzsches geniecultus valt te rijmen met de kritiek die hij uitte op Schopenhauers systeem. Was Nietzsches vroege geniedenken een dweperige persoonlijkheidscultus of schuilde er ook een zuiver theoretische inhoud achter zijn bewondering? Bovengenoemde historische achtergronden zullen een licht werpen op Nietzsches ambivalente houding jegens zijn leermeester.

Uit naam van genieën als Schopenhauer en Wagner bestempelde Nietzsche zijn eigen tijdgeest als 'ongeniaal'. In deze scriptie wordt Nietzsches cultuurkritische geniebegrip getoetst op filosofische inhoud en wordt onderzocht in hoeverre Schopenhauer daadwerkelijk een leermeester was voor de jonge denker.

Laatst gewijzigd:28 juli 2016 14:41