Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Smelt, A.

Auteur: Albert Smelt

Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:

Deconstructie, ethiek en politiek. Over de relatie tussen deconstructie en rechtvaardigheid in het werk van Jacques Derrida

 

Samenvatting:

Deconstructie wordt door velen beschouwd als een nihilistisch en onverantwoord 'spel'. Het laat ons zien dat betekenissen altijd gebaseerd zijn op een niet te rechtvaardigen grondslag, een metafysisch fundament. Door deze fundamenten ter discussie te stellen, wordt uiteindelijk elke betekenis door deconstructie geproblematiseerd. Met thema's als ethiek, politiek en rechtvaardigheid zou deconstructie dan ook niets te maken hebben. In enkele recentere publicaties heeft Derrida zich fel tegen deze opvatting verzet. Uit onder andere Kracht van Wet (1994) blijkt dat deconstructie volgens hem een positieve bijdrage levert aan het streven naar rechtvaardigheid. Deconstructie zou daarom wel degelijk ethische en politieke relevantie hebben. Op deze voor velen wat onverwachte stellingname van Derrida is in de literatuur veel kritiek geleverd. Het zijn deze kritieken die in de scriptie centraal staan. In de kern komen de kritieken er op neer dat het onmogelijk is om deconstructie op consistente wijze in verband te brengen met betogen over rechtvaardigheid. De scriptie bevat enkele inleidende hoofdstukken over deconstructie en rechtvaardigheid. Hierna komen de genoemde kritieken uitgebreid aan de orde. In het afsluitende hoofdstuk wordt aan de hand van het werk van Derrida besproken in hoeverre deze kritieken als gegrond moeten worden beschouwd. Hierbij zal ook een antwoord worden geformuleerd op de vraag die bij vele critici is gerezen, namelijk de vraag of deconstructie enige praktische waarde heeft.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02