Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Nicolai, F.

Auteur: Fiore Nicolai
Afstudeerjaar: 2001
Vakgroep: Theoretische Filosofie

Scriptie:
Over overtuigen en beïnvloeden.

Samenvatting:

In deze scriptie onderzoek ik het verband tussen   o v e r t u i g e n   in de argumentatietheorie en   b e ï n v l o e d e n   in de sociale psychologie aan de hand van werk van drie argumentatietheoretici, Christoph Lumer, Daniel Boone en Douglas Walton, en een scala aan inzichten uit de sociale psychologie. Lumer definieert eerst goede argumentatie en leidt daarna aan de hand van deze definitie af op welke punten het mis kan gaan met argumentatie zodat drogredenen worden begaan of er zelfs niet eens sprake is van argumentatie. Boone geeft een inventarisatie van de denkpatronen die mensen gebruiken om argumentatie op te baseren. Op deze denkpatronen kan zowel goede als drogredelijke argumentatie - in dat laatste geval is één van de premissen onwaar - zijn gebaseerd. Walton gaat ervan uit dat de acceptabiliteit van argumentatie afhankelijk is van het type dialoog waarin zij voorkomt.

Ik geef analyses van twee advertenties. De ene advertentie maakt, inspelend op angstgevoelens, reclame voor een bekend automerk. Dit doet vermoeden dat in deze advertentie een drogredelijk argumentum ad baculum voorkomt. De andere advertentie prijst een farmaceutisch product aan, waarbij gerefereerd wordt aan verschillende bronnen die beweringen van de adverteerder over dit product zouden ondersteunen. Hier is sprake van een argumentum ad verecundiam.

Verrassend genoeg blijkt de analyse volgens de methode van Walton de meest interessante inzichten te genereren: en het dialoogtype van reclame benadert dat van de negotiation dialogue, reclames zijn er per slot van rekening op uit om een deal te sluiten. Daarnaast hebben reclameteksten ook wel kenmerken andere dialoogtypen zoals de persuasion dialogue. Het is aardig op te merken dat de ene advertentietekst vooral rekent op cognitieve verwerking, terwijl de andere de nadruk legt op het bespelen van de affecten. Verder is het interessant om te ontdekken wat de sociaal-psychologische voedingsbodem is van wat in argumentatietheorieën wordt gezien als drogredelijke argumentatie.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:09