Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Jong, M. de

Auteur: Maaike de Jong
Afstudeerjaar: 2001
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Onder Constructie. Een verkenning van de conceptuele spanningen in hedendaags publieksonderzoek via een vergelijking tussen Charles Taylor en Stuart Hall.

Samenvatting:
Receptie-theorie vormt één van de meest recente communicatiekundige benaderingen van het publiek in het onderzoek naar massamedia en populaire cultuur. De nadruk ligt op de activiteit van het publiek: wat doen mensen met massamedia? In dit receptieonderzoek wordt telkens weer de beinvloeding door het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham genoemd. Stuart Hall, in belangrijke mate verantwoordelijk voor het theoretische gezicht van het CCCS, ontwikkelde het model waar verschillende benaderingen hun onderzoek op gebaseerd hebben. Het recente onderzoek verliest echter de marxistische, maatschappijkritische inslag van het CCCS. De theoretische invulling die men geeft aan een aantal concepten van het centrum spreekt eveneens de maatschappijkritische houding tegen. Er doet zich een verschuiving voor naar een liberaal perspectief op massamedia en publiek. De recentelijke waardering van populaire cultuur en haar receptie heeft een filosofische spagaat meegebracht: enerzijds een ongemakkelijke associatie van liberaal-autonome en postmodern-relativistische aannames; anderzijds een blijvend beroep op de tekstuele en kritische inzet van de cultural studies. Het publieksonderzoek werkt daardoor impliciet met heel verschillende en vaak tegenstrijdige filosofische kaders. Een vergelijking met de filosofische uitgangspunten van politiek filosoof Charles Taylor expliciteert een aantal ambivalenties die inherent blijken aan het publieksonderzoek. Een daaropvolgende vergelijking van de uitgangspunten van Hall met die van Taylor illustreert welk verschil in interpretatie kan ontstaan van zowel mediateksten als publieksreacties op mediateksten. Een empirische studie naar de discussie rond 'openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht' illustreert hoe de gecombineerde perspectieven van Taylor en Hall de ambivalenties meer expliciet maken en op een aantal punten ondervangen. Aan de hand van een analyse van de discussie tussen 'girls' en 'feministen' wordt duidelijk hoe receptie-theorie ook te gebruiken is om processen van receptie in de media te conceptualiseren.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:09