Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Crapels, O.

Auteur: Olga Crapels
Afstudeerjaar: 2001
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Filosoferen en immoreel handelen

Samenvatting:

Mensen handelen soms immoreel. We hoeven niet eens de kranten open te slaan om daar voorbeelden van te vinden. Om je heen kijken is genoeg: wie kent er niet iemand die wel eens bij de Albert Heijn drie tomaten heeft gewogen en geprijsd, om er vervolgens nog eens twee in het zakje bij te doen? Wie kent geen voorbeelden van relaties die zijn stukgelopen omdat de ene partner de andere bedroog? En wie heeft er nog nooit gelogen, wanneer dat een keer goed uitkwam?

In deze scriptie wordt onder andere onderzocht hoe het kan dat autonome mensen soms immoreel handelen. Beseffen deze mensen wel dat ze immoreel handelen? Wanneer ze dat niet beseffen, hoe kan dat dan? En als ze het wel beseffen, waarom handelen ze dan niet moreel? Kun je er überhaupt zelf voor zorgen dat je moreel handelt? Kan filosofie je daarbij helpen? Deze en andere vragen komen aan bod.

De kernvraag van de scriptie is: Op welke wijze kan filosoferen autonome mensen helpen te voorkomen dat zij immoreel handelen? De praktijk van alledag staat bij het onderzoeken en beantwoorden van deze vraag centraal. In zes hoofdstukken probeert Olga deze vraag beter te begrijpen en probeert zij tot een voorlopige beantwoording van die kernvraag te komen. Enkele begrippen, zoals praktische wijsheid, praktisch redeneervermogen, morele verbeeldingskracht, morele gevoeligheid, schema's en autonomie spelen daarin een belangrijke rol.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:09