Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

2001

(Research) Masters Thesis summaries, sorted alphabetically on author.

Abma, A.J.

Scriptie van Albert Jan Abma: Reflectie op een inleiding. MacIntyres opvatting over moraal toegepast op de opleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Groningen. (2001)

Coultre, E.A. Le

Scriptie van Eva-Anne Le Coultre: Van nature kunstmatig. Plessner en het Nederlandse natuurbeleid. (2001)

Crapels, O.

Scriptie van Olga Crapels: Filosoferen en immoreel handelen. (2001)

Jong, M. de

Scriptie van Maaike de Jong: Onder Constructie. Een verkenning van de conceptuele spanningen in hedendaags publieksonderzoek via een vergelijking tussen Charles Taylor en Stuart Hall. (2001)

Munk, M.

Scriptie van Marian Munk: Kants ethiek en zorgethiek: tegengesteld of complementair? (2001)

Nicolai, F.

Scriptie van Fiore Nicolai: Over overtuigen en beïnvloeden. (2001)

Paul, H.

Scriptie van Herman Paul: Figura. De semantische ontwikkeling van een patristisch begrip bij Erich Auerbach en Hayden White. (2001)

Rijssen, P. van

Scriptie van Petra van Rijssen: De proef op de som: 'een ethische reflectie op veldbiologische dierexperimenten' (2001)

Rol, M.

Scriptie van Menno Rol: The Ubiquitous Hand of Economics. (2001)

Vrijen, C.

Scriptie van Charlotte Vrijen: Not quite the same. An attempt tot unravel the analytic, the necessary and the a priori. (2001)

printView this page in: Nederlands