Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

2001

Samenvattingen van (research)masterscripties die in het jaar 2001 zijn verschenen, alfabetisch op auteur.

Abma, A.J.

Scriptie van Albert Jan Abma: Reflectie op een inleiding. MacIntyres opvatting over moraal toegepast op de opleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Groningen. (2001)

Coultre, E.A. Le

Scriptie van Eva-Anne Le Coultre: Van nature kunstmatig. Plessner en het Nederlandse natuurbeleid. (2001)

Crapels, O.

Scriptie van Olga Crapels: Filosoferen en immoreel handelen. (2001)

Jong, M. de

Scriptie van Maaike de Jong: Onder Constructie. Een verkenning van de conceptuele spanningen in hedendaags publieksonderzoek via een vergelijking tussen Charles Taylor en Stuart Hall. (2001)

Munk, M.

Scriptie van Marian Munk: Kants ethiek en zorgethiek: tegengesteld of complementair? (2001)

Nicolai, F.

Scriptie van Fiore Nicolai: Over overtuigen en beïnvloeden. (2001)

Paul, H.

Scriptie van Herman Paul: Figura. De semantische ontwikkeling van een patristisch begrip bij Erich Auerbach en Hayden White. (2001)

Rijssen, P. van

Scriptie van Petra van Rijssen: De proef op de som: 'een ethische reflectie op veldbiologische dierexperimenten' (2001)

Rol, M.

Scriptie van Menno Rol: The Ubiquitous Hand of Economics. (2001)

Vrijen, C.

Scriptie van Charlotte Vrijen: Not quite the same. An attempt tot unravel the analytic, the necessary and the a priori. (2001)

printView this page in: English