Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Kroese, S.

Auteur: Stefan Kroese
Afstudeerjaar: 1999
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Vrijheid in het Rijnlands en Anglo-Saksisch kapitalisme: een pleidooi voor ondernemerschap.

Samenvatting:
De huidige economische manier van denken is te omschrijven als neoliberaal. Deregulering, liberalisering en flexibilisering zijn daarbij de kernwoorden. Deze manier van denken, mede versterkt door de globalisering, zorgt voor de verspreiding van een bepaalde opvatting van het kapitalisme, namelijk het Anglo-Saksische kapitalisme. Dit gaat ten koste van een ander soort kapitalisme, het Rijnlands kapitalisme, dat o.a. aangetroffen kan worden in Duitsland, Japan en Nederland.
De Franse manager/filosoof Michel Albert ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan. Hij vraagt zich af waarom het Anglo-Saksische model populairder is dan het Rijnlandse model, terwijl het enkele zeer negatieve effecten heeft, zoals individualisering, extreme inkomensverschillen, en het veronachtzamen van de lange termijn. In deze scriptie betoog ik dat het succes van het Anglo-Saksische model wellicht niet ongegrond is.
Allereerst worden er in het Anglo-Saksische kapitalisme veel banen gecreëerd. Hierdoor kunnen individuen financieel zelfstandig worden, hetgeen inhoudt dat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien met het geld dat zij verdienen. Georg Simmel heeft laten zien dat de introductie van geld geleid heeft tot vrijheid voor de mens.
Een tweede, verdere stap tot vrijheid is het worden van je eigen baas, oftewel ondernemer. De institutionele en economische orde van het Anglo-Saksische kapitalisme schept veel mogelijkheden voor een individu om eigen baas te worden. De vrijheid van een ondernemer wordt niet alleen veroorzaakt door het verdienen van geld, maar ook doordat hij/zij zelf kan bepalen hoe geld verdient wordt.
Hiermee kan de ondernemer zich ontworstelen aan één van de schaduwkanten van het kapitalisme; de onderdrukking van de arbeider door de kapitalist.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23