Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Willegers, P.

Auteur: Peter Willegers
Afstudeerjaar: 1997
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Zorgethiek: een andere morele oriëntatie binnen een verpleeghuis.

Samenvatting:
p> Deze scriptie handelt over de these: Binnen een verpleeghuis stelt een zorgethische benadering, in tegenstelling tot een medisch-ethische benadering, zorgverleners in staat tot het articuleren van en het omgaan met morele problemen van bewoners in termen van het leren leven met beperkingen.

Uit een beschrijving van de alledaagse verpleeghuiszorg en de moreel problematische situaties, blijkt dat veel verpleeghuisbewoners niet in staat zijn om autonome keuzen te maken en dat veel verpleeghuisbewoners ook de eigen preferenties niet kunnen volgen. Dat maakt de medisch-ethisch benadering, welke domineert als het gaat over het omgaan met morele problemen, problematisch omdat juist het autonome individu tot uitgangspunt genomen wordt in de medische ethiek. Tevens worden morele problemen benaderd door toepassing van regels en principes op handelingen. Daarom doet de medisch-ethische benadering te weinig recht aan specifieke situaties van specifieke mensen. Uit casuïstiek blijkt dat om deze redenen de medisch-ethische benadering niet in staat stelt om in de alledaagse zorgsituatie een rol te spelen. Daarentegen is de kans op paternalistische bejegening van bewoners door zorgverleners groot.

De zorgethiek heeft ook het autonome individu als uitgangspunt, maar dan opgevat in termen van zelfbestemming, waar juist zorg als onderdeel van de individuele identiteit een belangrijke waarde is. Het blijkt dat de opvatting van zorg als centrale waarde in de zorgethiek een andere benadering van bewoners binnen het verpleeghuis mogelijk maakt als het gaat om het leren leven met beperkingen. Aan een uitwerking van afwegingen van morele situaties werd vorm gegeven op basis van de filosofie van C. Taylor. Deze uitwerking van uitgangspunten voor het maken van morele afwegingen in zorgethisch opzicht stelt in termen van aandachtige betrokkenheid wel in staat, zoals blijkt uit zowel een vergelijking in praktisch-methodologisch opzicht als uit casuïstiek, om ten aanzien van de daadwerkelijke invulling van het bestaan in het verpleeghuis een ondersteunende rol te spelen. Tevens blijkt dat door een zorgethische benadering de kans op paternalistische bejegeningen klein is.

Laatst gewijzigd:30 mei 2016 12:03