Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

1996

Samenvattingen van (research)masterscripties die in het jaar 1996 zijn verschenen, alfabetisch op auteur.

Huizenga, A.

Scriptie van Anke Huizenga: Homoseksualiteit in de hypothalamus: De geschiedenis van een feit. (1996)

Jorink, A.J.

Scriptie van Mirjam Jorink: Gadamers esthetische theorie als instrument voor het begrijpen van het werk van Alessandro Mendini. (1996)

Kok, A.

Scriptie van Annemarie Kok: De burger als journalist / De journalist als burger? (1996)

Popkema, M.

Scriptie van Marcus Popkema: Driemaal de triple-test: Techniek, politiek, ethiek. Een analyse van een prenataal screeningsmiddel. (1996)

Scholten, J.

Scriptie van Jorijn Scholten: Waan of zin van algemeen belang. Over de praktische waarde van het concept algemeen belang, geillustreerd aan de hand van het rapport van de commissie Van Traa. (1996)

printView this page in: English