Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Tamminga, A.

Auteur: Allard Tamminga
Afstudeerjaar: 1995
Vakgroep: Wetenschapsfilosofie, Logica en Kentheorie

Scriptie:
Verwerpingslogica.

Samenvatting:

De verzameling formules van de klassieke propositielogica kan haarscherp worden verdeeld in de verzameling tautologieën en de verzameling non-tautologieën. Om te beslissen of een bepaalde formule een tautologie is, kan een waarheidstafel voor de betreffende formule worden opgesteld. Is er tenminste één toekenning van waarheidswaarden aan de atomen waaronder de betreffende formule onwaar is, dan is de formule een non-tautologie.

Deze scriptie behelst een theorie van natuurlijke deductie voor de verwerping van non-tautologieën van de klassieke propositielogica. Aangetoond zal worden dat met deze theorie precies alle non-tautologieën afgeleid kunnen worden. Met een deelsysteem van deze theorie blijken precies alle contradicties van de klassieke propositielogica bewezen te kunnen worden. Aan de beschrijving van de betreffende systemen gaan een wijsgerige inleiding in de geldigheidsproblematiek en een historisch overzicht van op dit vlak reeds verricht onderzoek vooraf. De nabeschouwing stipt enkele wijsgerige vraagstukken aan, bij de oplossing waarvan de in de scriptie gebruikte begrippen en theorieën hun diensten wellicht kunnen bewijzen.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23