Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Nijhuis, H.

Auteur: Hendrik Nijhuis
Afstudeerjaar: 1995
Vakgroep: Geschiedenis van de filosofie en Metafysica

Scriptie:
Andreas Vesalius (1515-1565) en het Nieuwe Lichaam

Samenvatting: De medische filosofische visie op het menselijk lichaam was sinds de vroege griekse periode verbonden met astrologische en magische aspecten en werd veelal voorgesteld als microcosmische eenheid. Deze visie, die onder meer terug te voeren is op de ideeën van Plato, Aristoteles en later van Galenus, werd door de humanisten in de Renaissance opnieuw naar voren gebracht, waardoor dit beeld van het menselijk lichaam de dominante visie bleef. Door de publicatie van het boek 'De humani corporis fabrica libri septem', geschreven door de anatoom Andreas Vesalius(1515-1565) kwam in dit beeld verandering. Hij was de eerste die deze visie op de mens en zijn lichaam, die 13 eeuwen stand had gehouden in de traditie van Galenus, op methodologische wijze succesvol aanvocht zodat ruimte werd gecreëerd voor nieuwe inzichten. Van deze paradigmawisseling worden slechts enkele aspecten beschreven, waarbij referentie aan het anatomische materiaal een cruciale plaats inneemt. Door vergelijking met de medische debatten uit die tijd wordt het verschil in inzicht duidelijk. Het humane lichaam werd ontdaan van metafysische aannames waardoor nieuwe ontwikkelingen, in eerste instantie op medisch gebied, konden plaatsvinden. Het mensbeeld onderging door deze ontwikkeling eveneens grote verandering. Een vergelijking met het werk van Copernicus dringt zich op, temeer daar zijn werk 'Orbium coelesticum' in dezelfde week werd uitgegeven en een veranderende visie op macrocosmisch niveau bewerkstelligde.

Laatst gewijzigd:04 juli 2017 16:06