Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Bouwman, J.

Auteur: Jacob Bouwman
Afstudeerjaar: 1992
Vakgroep: Logica en Analytische Filosofie

Scriptie:
Redeneerstijlen van Cassirer, Heidegger en Reichenbach.

Samenvatting:
Deze scriptie kan interessant zijn voor filosofen met interesse voor argumentatief taalgebruik. Naast dit taalgebruik waarmee standpunten verdedigd en aangevallen worden, komen ook opvattingen over dit taalgebruik ter sprake. De uitspraken hierover vormen het verslag van een onderzoek naar redeneerstijlen. Dit onderzoek heb ik gedaan bij 'Sein und Zeit' van Martin Heidegger, 'Philosophie der Raum-Zeit-Lehre' van Hans Reichenbach en 'Substanzbegriff und Funktionsbegriff' van Ernst Cassirer.
Deze scriptie kan ten tweede interessant zijn voor filosofen met belangstelling voor methoden en technieken van onderzoek. Want voor het hierboven genoemde onderzoek waren in de systematische filosofie geen methoden voorhanden. Daar is logica het enige onderzoeksinstrument. Methoden die niet alleen denkvermogens aanspreken, maar ook waarnemingsvermogens, heb ik geleend uit de sociale wetenschappen. Om het argumentatief taalgebruik te onderzoeken gebruik ik de statistische onderzoeksstijl. Het gaat om eenvoudige statistiek, niet moeilijker dan de Aristotelische sylllogistiek.
Methoden staan centraal in een hoofdstuk over optreden analyse en stijlmeetkunde en een hoofdstuk over coördinerende definities in de beschrijving van Reichenbach in 'Philosophie der Raum-Zeit-Lehre' van fysische geometrie. De methoden worden toegepast in een onderzoek naar het gebruik van logische woorden door Heidegger, Cassirer en Reichenbach.
Argumentatief taalgebruik staat centraal in een hoofdstuk over wat Heidegger onder redeneren verstaat en een hoofdstuk over de definitie van een redeneerstijl. Het laatste hoofdstuk is zoals genoemd een onderzoek naar het gebruik van junctoren, quantoren en modaliteiten door Heidegger, Reichenbach en Cassirer. Dit onderzoek heeft als probleemstelling of er significante verschillen in de redeneerstijlen van het drietal bestaan.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23