Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Duin, W. van

Auteur: Wander van Duin
Afstudeerjaar: 1990
Vakgroep: 

Scriptie:
Een nieuwe wereld, een nieuw geluid? Veranderingen in het kosmologisch denken in de renaissance zoals die naar voren komen in het gebruik van het begrip 'harmonie' (in de zin van muzikale samenklank) als model voor kosmische orde.

Samenvatting:

In de renaissance vindt een grote verandering in het kosmologisch denken plaats; een verandering in het wereldbeeld die kan worden omschreven als de afbraak van de kosmos. Terwijl men in de oudheid en middeleeuwen het heelal als een kosmos, als een geordende eenheid beschouwde, doet men dat in de renaissance steeds minder.

In deze scriptie wil ik deze verandering in het kosmologisch denken in beeld brengen, en wel zoals deze tot uiting komt in het gebruik van de term 'harmonie' als model voor de kosmische orde.

In de oudheid en de middeleeuwen wordt de term 'harmonie' dikwijls gebruikt om de orde en eenheid van de kosmos uit te drukken; men spreekt van een 'kosmische harmonie' Als in de renaissance het beeld van het heelal verandert, veranderen ook de ideeëen over kosmische harmonie.

In mijn scriptie geef ik een aantal standpunten die in de renaissance ten aanzien van kosmische orde werden ingenomen: de metafysische speculaties van Cusanus, de astrologische ideeën van John Dee en de astronomische theorieën van Johannes Kepler. Door hun ideeën te vergelijken met het antieke en middeleeuwse standpunt probeer ik de verandering in het kosmologisch denken zoals die weerspiegeld wordt in het gebruik van de term 'harmonie' in beeld te brengen.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23