Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Haans, W.

Auteur: Walfred Haans
Afstudeerjaar: 1988
Vakgroep:

Scriptie:
Zum gehen ist die Welt khainer Füsse benötigt. Een onderzoek naar het onderscheid tussen context of discovery en context of justification en verwante epistemologische indelingen.

Samenvatting:

In mijn scriptie maak ik een vergelijking tussen Reichenbachs onderscheid tussen context of discovery en context of justification en de meer pragmatisch georiënteerde onderscheidingen die verwant zijn aan het -onderscheid tussen voorbereidingsfase en arena. Dit laatste onderscheid gaat uiteindelijk terug op een artikel van Arne Naess. In tegenstelling tot de wijze waarop zijn onderscheiding veelal wordt besproken blijkt Reichenbach de context of justification niet consequent op dezelfde wijze te hebben omschreven. Tenminste vier verschillende omschrijvingen treden in zijn werken op. Een mogelijke verklaring hiervoor vind ik in de min of meer vergelijkbare onderscheidingen die Renaissance-filosofen, Kant en Herschel al aanbrachten.

Onder een arena-georiënteerde presentatie van wetenschappelijke of filosofische thesen wordt wel een presentatiewijze verstaan waarbij de rollen van proponent en opponent volkomen zijn geëxpliciteerd. Eén van Reichenbachs omschrijvingen van de context of justification is een reconstructie van de wijze waarop een 'denker' zijn stellingen presenteert waarbij alle afkortingen en stilzwijgend geaccepteerde onnauwkeurigheden zijn uitgeschreven en weggewerkt. In aansluiting hierop stel ik dat een arena-georiënteerde presentatie een verder doorgevoerde versie is van de context of justification.

Vervolgens onderzoek ik de kritieken die verschillende filosofen hebben geformuleerd op Reichenbachs onderscheiding(en). Aan de hand hiervan stel ik vast in hoeverre een vervanging van Reichenbachs onderscheidingen door de onderscheidingen rond voorbereidingsfase en arena, tegemoet zou komen aan die kritieken.

Finocchiaro en Withaar bepleiten slechts de onderscheiding van aanvullende contexten. Albert, Van Dijke en Hacking leggen de zinvolheid van een context of justification naast een context of discovery onder vuur. De onderscheidingen rond voorbereidingsfase en arena ondervangen in hoofdlijnen de kritieken van Finocchiaro, Withaar en Albert, maar veronderstellen een afwijzing van de kritieken van Van Dijke en Hacking. Daarnaast kom ik aan de hand van formuleringen van Finocchiaro en Van Dijke tot het onderscheiden van een onderrichtfase, die noch tot de voorbereidingsfase, noch tot de arena kan worden gereduceerd. Met behulp van deze driedeling slaag ik erin een dialoog-logische analyse te maken van één van Keplers argumentaties ten gunste van het heliocentrisme, die bij een tweedeling toch enigszins problematisch zou zijn.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23