Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of PhilosophyEducationProgrammes overview

Open colleges en deeltijdstudie

Om onderwijs te mogen volgen dient u zich normaal gesproken in te schrijven als student bij de universiteit. Wie zich echter niet aan de universiteit wil inschrijven, maar wel als belangstellende een of meer cursussen wil volgen, kan zich aanmelden als contracttoehoorder. Er worden geen toelatingseisen gesteld voor deelname aan open colleges. Wel wordt er van uitgegaan dat u een hbo- of vwo-niveau heeft. Een goede leesvaardigheid in de Engelse taal is een vereiste.

Minorvakken

De minorvakken vormen een relatief gemakkelijke ingang voor vervolgcolleges en worden (onder voorbehoud) op de maandag, woensdag, en vrijdag in het eerste en in het tweede kwartaal aangeboden. Ze beginnen op ma en wo om 17.00 uur, op vrijdag om 15.00 uur en eindigen om resp. 20.00 en 18.00 uur. De meeste collegereeksen duren een kwartaal (10 of 11 weken).

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding is gedurende het hele collegejaar mogelijk. Op het aanmeldingsformulier kunt u zich voor één college(-reeks) aanmelden. Wilt u aan meerdere colleges deelnemen, dan levert u dus meerdere formulieren in! U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. U kunt zich tot vier weken voor aanvang van het college aanmelden. Nadat u bent ingeschreven ontvangt u van Information Services een registratiekaart. Alleen met deze kaart is het toegestaan aan een college deel te nemen. Wij behouden ons het recht voor, om deelname aan een college te weigeren, als er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Eerder een BSA gekregen?

Als u eerder een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen voor de opleiding Filosofie, dan kunt u zich voor de duur van het bindend studieadvies niet als contractstudent aanmelden voor de vakken van de opleiding Filosofie.

E-mail, Progress en Student Portal

U krijgt een RUG-mailadres met bijbehorend wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen in ProgressWWW en in de Student Portal. Om de informatie in de Student Portal te kunnen inzien, dient u zich eerst via ProgressWWW in te tekenen voor het college van uw keuze! Voor de status van uw inschrijving dient u contact op te nemen met de University Student Desk (USD).

Bibliotheek

Met de registratiekaart kunt u bij de Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, voor de duur van de collegereeks zonder extra kosten een lenerspas voor alle bibliotheken van de RUG verkrijgen.

Kosten (onder voorbehoud)

U betaalt € 50,- per studiepunt (EC) + evt. €100 voor het tentamen = (max.) €350 per collegereeks van 5 ECTS.

Wilt u een diploma halen? Deeltijdstudie

Voor het behalen van een diploma is een inschrijving als student vereist. Ieder die zich heeft ingeschreven voor Open Colleges, heeft daarentegen de status van contracttoehoorder. Als u van plan bent veel vakken te volgen, kunt u overwegen zich als deeltijdstudent in te schrijven. Lees meer over filosofie studeren in deeltijd...

Annulering

  • Mocht een college niet doorgaan, dan wordt het inschrijvingsgeld zonder inhouding van administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk één werkdag vóór het begin van het college wordt het inschrijvingsgeld gerestitueerd onder inhouding van €16 administratie­kosten.
  • Bij schriftelijke annulering binnen 8 dagen na aanvang van het college wordt het inschrijvingsgeld gerestitueerd onder inhouding van €16 administratiekosten plus 25% van het inschrijvingsgeld.
  • Als deelname na 8 dagen na aanvang van de collegereeks wordt gestopt, wordt geen restitutie verleend.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de studieadviseur.

Laatst gewijzigd:18 juli 2019 08:47