Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Research / FEB FEB Research News News / FEB

Expertisecentrum Vinci en SNN starten derde ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

03 maart 2017
Dries Faems
Dries Faems

Deze maand onderzoekt expertisecentrum Vinci in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) opnieuw de innovatiekracht van het noordelijke MKB. In de derde ronde van dit onderzoek ontvangen deelnemende ondernemers voor het eerst een Innovatiepaspoort.

Vinci en het SNN brengen middels de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van MKB-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart. In deze derde editie staan de volgende thema’s centraal: (i) lean innovatie, (ii) innovatienetwerken, (iii) exporteren van innovatie en (iv) intellectuele eigendom van innovatie.

Noord-Nederlandse ondernemers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Nieuw: het Innovatiepaspoort

Iedere ondernemer die deelneemt aan de Innovatiemonitor ontvangt een Innovatiepaspoort. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van het bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland. Prof.dr. Dries Faems, coördinator van de Innovatiemonitor, ziet het Innovatiepaspoort als een belangrijk hulpmiddel voor Noord-Nederlandse bedrijven: “We hebben de voorbije jaren stap voor stap de Innovatiemonitor uitgebouwd. We zijn nu op een punt gekomen dat we, samen met onze strategische partners, deze monitor echt als instrument willen gebruiken om Noord-Nederlandse bedrijven te helpen bij het identificeren en realiseren van nieuwe innovatiekansen.”

Over de Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de RUG en het SNN, die in 2016 is opgestart. Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland. Doel van het Vinci Expertise Center is het bevorderen van de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van Innovatie Management & Strategie. Dit komt tot uiting in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en het vanuit de praktijk leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Contact: Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Laatst gewijzigd:31 januari 2023 11:33

Meer nieuws