Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOrganisatie / FEBPlaza

Aanvraag ruimte en inrichting

Medewerkers en studenten kunnen ruimtes in de Plaza reserveren via het aanvraagformulier.*
(* Openen in Firefox of Chrome browser werkt beter dan Internet Explorer)

 • De reservering van de Plaza en de tuin (alleen in de zomermaanden) kan uitsluitend worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Aanvragen voor reservering van (een deel van) de Plaza of de tuin die niet via dit formulier worden ingediend kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. U kunt op dit aanvraagformulier ook aangeven van welke faciliteiten u gebruik wenst te maken voor uw evenement (globale schatting). Bij aanvragen korter dan 5 werkdagen kunnen wij helaas geen garantie bieden dat de door u gewenste faciliteiten beschikbaar zijn. Om de door door u gewenste indeling van de Plaza en de verschillende faciliteiten te bespreken zullen wij ca. 2-3 weken voor het geplande evenement een afspraak plannen tussen u en dhr. N. Bhageloe (Facility Service Zernike West).
 • De afgesloten ruimtes (o.a. Meeting Studio) in de Plaza kunt u reserveren bij de receptie van het Duisenberggebouw (reception-fszw@rug.nl).
 • Aanvragen voor de Careers Company ruimte en de Careers Company Bar dienen te worden ingediend bij Alieda Reijinga (careerscompany.feb@rug.nl).

  NB. Voor het organiseren van grote evenementen is het raadzaam om de aanvraag van Plaza-ruimtes minimaal twee weken voor het betreffende evenement in te dienen. Indien op uw evenement 100+ deelnemers worden verwacht is het vereist dat er een medewerker met BHV aanwezig is. U wordt verzocht dit minstens 4 week van te voren af te stemmen met de afdeling Facility Services (fszw@rug.nl).
Gehele Plaza
Gehele Plaza
Podium
Podium

Inrichting en faciliteiten

Voor uw evenement kunnen wij de volgende faciliteiten beschikbaar stellen:

 • Brushed Nylon borden (max. 75)
 • statafels (met bijbehorende rokken) (max. 25)
 • verrijdbare kapstokken (max. 3)
 • audioapparatuur

Gebruik van een mobiel scherm is mogelijk, maar deze dient door uzelf te worden aangevraagd bij het Facilitair Bedrijf (telefoonnummer 050-3638888)

Catering

 • De restauratieve voorzieningen bij uw evenement worden verzorgd door het Facilitair Bedrijf via FacilityNet (vraag uw secretariaat). Bij catering zonder gebruikmaking van personeel van het Facilitair Bedrijf dient u zelf te zorgen voor het klaarzetten en opruimen van het gebruikte serviesgoed

  NB. Catering voor grote evenementen dient minimaal twee weken van tevoren te worden aangevraagd bij het Facilitair Bedrijf.

Contact

Tips bij het organiseren van uw evenement

Laatst gewijzigd:23 april 2015 10:52
printView this page in: English