Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOrganisatie / FEBOperations

Technologiemanagement

Wat is Technologiemanagement?

Technologiemanagement stelt het verbeteren van de organisatie van bedrijven centraal. Je vraagt je steeds af of het nog beter kan. Als een bedrijf nieuwe producten op de markt wil brengen zal een technologiemanager nadenken over de prijs, levertijd, garantie en produceerbaarheid van die producten. In de opleiding technologiemanagement leer je dergelijke beslissingen te onderbouwen.

Voor middelbare scholieren!
Voor middelbare scholieren!

Wat is het verschil tussen de bachelor en master Technologiemanagement?

Als je de bachelor hebt afgerond ben je vooral gericht op het verbeteren van bestaande processen binnen bedrijven. De bacheloropleiding sluit je af met een praktijkopdracht, waarbij je in opdracht van een bedrijf een onderzoek verricht naar mogelijke verbeteringen in hun organisatie. De voertaal in de bachelor is Nederlands, maar doordat internationaal gerespecteerde wetenschappers meewerken worden sommige colleges in het Engels gegeven.

In de master leer je hoe je meer radicale veranderingen tot stand kunt brengen. Voor het onderzoek naar en onderbouwen van alternatieve scenario's zijn vaak andere methoden nodig, omdat omgaan met onzekerheid een veel grotere rol speelt. De master is sterk internationaal georiënteerd en de voertaal is Engels.

Wat is het verschil met Bedrijfskunde?

Afgestudeerden Technologiemanagent kunnen overal terecht waar bedrijfskundigen worden gezocht. Het is een bedrijfskundige opleiding  met een duidelijk profiel rondom technologie. Je maakt kennis met de methoden en technieken uit zowel bedrijfskundige, bedrijfseconomische en technische wetenschappen, opdat je later een brugfunctie kunt vervullen tussen financieel economische en technische specialisten. In de opleiding ligt in vergelijking met bedrijfskunde meer nadruk op logistiek, marketing, innovatie en techniek. De opleiding is qua omvang ook kleiner, waardoor het goed mogelijk is om toegepast onderzoek te verrichten in de praktijk.

Wat is het verschil met Technische Bedrijfskunde?

Technisch bedrijfskundigen van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen in vergelijking met andere TBK opleidingen in het land een zwaarder technisch programma, waardoor er meer nadruk ligt op de wis- en natuurwetenschappen en minder op de bedrijfswetenschappen. Een belangrijk deel van de technische en bedrijfskundige vakken volgen beide groepen studenten samen, maar Technologiemanagement verdiept de management component, door meer aandacht voor financieel economische en organisatiekundige vakken. Technisch Bedrijfskundigen krijgen in plaats daarvan meer wiskunde en technische vakken. 

Wat zijn typerende projecten?

  • Maak een plan voor een bedrijf dat wil uitbreiden. Betrek hierbij de financiële, logistieke en personele consequenties.

  • Breng enkele mogelijkheden in kaart om de efficiency in een afdeling te verbeteren. Geef daarbij aandacht aan het spanningsveld tussen mens en technologie. 

Wie zijn betrokken bij deze opleiding?

Technologiemanagement wordt aangeboden door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, maar er werken docenten mee vanuit diverse faculteiten. Vanuit het management van de opleiding is er intensief contact met de studenten in de vorm van voortgangsgesprekken en studiebegeleiding.

Hoe kan ik verder kennismaken met deze opleiding?

Kom naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten, download de brochure, of neem een kijkje in de webklas van Technologiemanagement. Voor studenten met een HBO-bachelor diploma in een technische of technisch bedrijfskundige richting is er een aantrekkelijk Pre-Master programma beschikbaar. Voor specifieke vragen kun je terecht bij de coördinator van de opleiding Technologiemanagement, mw. G.C. Ruël, tel. 050-3633921, e-mail g.c.ruel@rug.nl.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 08:56