Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEBFEB in Media

Lagere kostprijs per eenheid dienst?

De overheid is al geruime tijd bezig om haar dienstverlening via technologie te verbeteren. Denk aan DigiD (voor burgers) en eHerkenning (voor bedrijven). Een van de meest geslaagde initiatieven is de vooringevulde belastingaangifte. Begonnen in 2008 als een experiment onder ambtenaren is deze nu gemeengoed. Dit jaar heeft bijna 50% van de belastingplichtigen er aan meegedaan. Het levert burgers vooral gemak op. Verschillende gegevens op het belastingbiljet hoeven alleen maar gecontroleerd te worden.

De financiële winst is moeilijk te bepalen. Toch is er wel onderzoek verricht naar de financiële baten van overheden bij investeringen in ICT voor verbetering van hun diensten. Economen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een methodiek ontwikkeld om de waarde van deze investeringen te bepalen. Dit hebben zij toegepast op een project van uitkeringsinstantie UWV tussen 2005 en 2007.

Het UWV, een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid, wilde via automatisering de werkprocessen bij medische keuringen verbeteren. De RuG-methode wees uit dat het project per saldo euro 4 mln zou opleveren, omdat er minder mensen nodig zouden zijn om dezelfde diensten te leveren. De kostprijs per eenheid dienst daalde dus. Toch moeten overheden zich niet te snel rijk rekenen. Veel besparingen zitten in het voorkomen van kosten.

'Als men op de oude weg was doorgegaan, dan waren de kosten procentueel veel meer gestegen', zegt hoogleraar ICT & Business Egon Berghout.

 

Het Financieele Dagblad / maandag 11 april 2011  

Laatst gewijzigd:16 november 2012 09:01