Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Op weg naar beter onderwijs | Oratie Jan Riezebos | 21 maart

15 maart 2017
Jan Riezebos

Onderwijsinnovatie bestuderen, stimuleren en faciliteren, dat is de ambitie die hoogleraar Jan Riezebos uitspreekt in zijn inaugurele rede. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen wil vanuit een wetenschappelijke grondhouding onderwijsinnovatie vormgeven. Niet door achter alle hypes in onderwijsland aan te lopen, maar door systematisch verbetermogelijkheden in onderwijs te helpen identificeren en deze te ondersteunen.

De zinsnede “Op weg naar” uit de titel van deze oratie is een logistieke metafoor. ‘Bij onderwijslogistiek zou je kunnen denken aan de distributie van studieboeken. Recent onderzoek laat zien dat maar liefst 75% van de implementaties van onderwijslogistiek zich beperkt tot administratieve en ondersteunende processen in onderwijsorganisaties’, aldus Riezebos. ‘Maar onderwijslogistiek zou zich allereerst op de kern moeten richten: de vormgeving en het monitoren en bijsturen van het leerproces dat een student doorloopt. Zijn de schakels in de keten op elkaar afgestemd zodat we voorkomen dat de leeropbrengst van de student onnodig terugloopt? Zijn er ongewenste wachttijden? Of is het proces een black box waar met een bepaalde toevalskans iemand slaagt?’

Logistiek helpt om samen anders te leren kijken naar onderwijs, stelt Riezebos. Dat biedt perspectief om het onderwijs anders te organiseren. Meer vanuit de idee van leerwerkplaatsen dan van een leerfabriek.

Onderwijsinnovatie als verbeterproces vergt dat diverse actoren in beweging komen en op weg gaan. Studenten en docenten dienen samen verantwoordelijkheid te nemen voor verbeteringen, maar moeten ook op een geschikte manier ondersteund worden. Daarbij zijn methoden uit het logistieke vakgebied behulpzaam. De specifieke context van onderwijs vraagt tegelijkertijd om aanpassing van deze methoden. Bijvoorbeeld vanwege de internationale en interculturele dimensies van het huidige hoger onderwijs.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:24 maart 2017 09:42

Meer nieuws

 • 14 juni 2018

  Bringing Physical Internet to life

  Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni vindt het vijfde internationale Physical Internet congres (#IPIC2018) plaats in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert dit congres samen met de logistieke sector. Meer dan 250 wetenschappers en vertegenwoordigers...

 • 11 juni 2018

  Een nieuw tijdperk voor organisationele relaties | Oratie David Langley | Dinsdag 19 juni

  Nieuwe, veelbelovende internet-afhankelijke technologieën zoals digital fabrication, internet of things, blockchain en distributed artificial Intelligence worden steeds populairder. Prof. David Langley geeft in zijn oratie een toelichting op zijn ideeën...

 • 08 juni 2018

  Lara Lobschat wint MOA Insights Scientist Award

  Lara Lobschat heeft de MOA Insights Scientist Award gewonnen. De universitair docent Marketing kreeg de prijs voor haar proefschrift over online communicatie. Vanwege de praktische relevantie kreeg ze voor haar onderzoek eerder een ‘early career grant’...