Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

FEB Professor Dick de Waard buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Universiteit van Curaçao

21 oktober 2014

Dick de Waard, hoogleraar Auditing en voorzitter van de vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen is door de Universiteit van Curaçao benoemd tot buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.

In zijn oratie op 16 oktober 2014, getiteld "De bomen en het bos", sprak De Waard over de ontwikkelingen in duurzaamheidsverslagen van ondernemingen. De vraag is of de lezer van deze verslagen nog wel in staat is om in de veelheid aan informatie een goed beeld te krijgen.

Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw, publiceert een groeiend aantal ondernemingen zo'n verslag om inzicht te geven in de prestaties op het gebied van financiën, milieu, mens en maatschappij. Duurzaamheidsverslaggeving is vrijwillig (alleen in Zuid Afrika is dit bij wet geregeld), de rapporten worden steeds omvangrijker en er zijn veel verschillende raamwerken opgesteld voor duurzaamheidsverslagen. Ook worden de verslagen steeds vaker gecombineerd met de reguliere jaarverslagen. Vooral veel beursgenoteerde ondernemingen publiceren een overdaad aan informatie, ingegeven door de toegenomen informatievraag van stakeholders.

Volgens De Waard is het de vraag of ondernemingen nog in staat zijn om echt transparant te zijn in de wirwar van verslaggevingsvoorschriften en -richtlijnen. Het is voor ondernemingen zeer moeilijk om de juiste informatie met de juiste dosering in het verslag op te nemen. Daarnaast biedt het vrijwillige karakter van deze vorm van verslaggeving de onderneming ook ruimte om met de verstrekte informatie de beeldvorming van de lezer te beïnvloeden.

CV

Dick de Waard is sinds 1992 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2008 op zijn proefschrift getiteld: “Toezicht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” en is sinds 2011 hoogleraar Auditing. Van 1977 tot 2013 is hij (35 jaar) als openbaar accountant werkzaam geweest bij Ernst & Young Nederland LLP (en haar rechtsvoorgangers), waar hij in 1995 is toegetreden tot de maatschap. Vanaf dat moment heeft hij zich gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken en de verslaggeving daarover. Hij heeft voor Ernst & Young Nederland de controle- en adviespraktijk op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving ontwikkeld, heeft daarbij een groot aantal (inter)nationale ondernemingen geadviseerd en heeft aan deze specialistische groep tot 2013 leiding gegeven. Op dit moment is hij lid van de stuurgroep Integrated Reporting en Integrated Assurance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.


Met dank aan Dutch Caribbean Legal Portal

Laatst gewijzigd:19 juli 2017 14:23

Meer nieuws

 • 16 april 2018

  Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA van EY nieuwe hoogleraar Accountancy

  Kamp-Roelands beschikt over de unieke combinatie van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het gebied van duurzame...

 • 12 april 2018

  Two new round tables at 41st International IAEE Energy conference

  The round tables during the 41st International IAEE Energy conference offer a unique opportunity for academics, policy makers, consultants and representatives from energy business to meet and discuss various relevant energy related topics. Lees meer...

 • 10 april 2018

  Campagne energieonderwijs van start: Choose wisely, follow energy

  Deze week lanceren Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de New Energy Coalition (NEC) een gezamenlijke wervingscampagne voor energiestudenten. De campagne wijst studenten op de al aanwezige studieroutes op het gebied van energie...