Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

NWO-subsidie voor drie Groningse onderzoeksprojecten naar duurzame logistiek

08 september 2014

Hoe organiseren we het onderhoud van offshore windmolenparken op een duurzame en efficiënte manier? Hoe ontwerpen we supply chains die tegelijkertijd veerkrachtig en efficiënt zijn, gegeven onvoorspelbare omstandigheden? Hoe maken we de logistiek rond het transport van verse levensmiddelen duurzaam? Aan drie onderzoeksteams van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is door NWO in totaal ruim 2 miljoen euro subsidie toegekend om die vragen te beantwoorden. Hun onderzoek draagt bij aan de doelstellingen van de nationale Topsector Logistiek.

NWO heeft een onderzoeksprogramma dat zich binnen de Topsector Logistiek richt op het verduurzamen van de logistieke sector. Binnen dat programma is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar, waarvan zo’n 40% naar Groningen gaat. De toekenning betekent voor de Rijksuniversiteit Groningen een belangrijke impuls voor haar strategische onderzoeksgebieden logistiek, duurzaamheid en energie.

Windmolenparken

NWO beoordeelde het onderzoeksvoorstel ‘Duurzame servicelogistiek op offshore windparken’ als ‘zeer goed’. De vier betrokken onderzoekers dr. Jasper Veldman, prof.dr. Ruud Teunter, prof.dr. Iris Vis en prof.dr. Kees Jan Roodbergen krijgen een totaalbudget van 1.25 miljoen euro voor drie promovendi en twee postdoc-onderzoekers.

Het onderzoeksteam heeft een consortium gevormd met twaalf externe partijen uit de logistieke en publieke sector om de opgedane kennis praktisch toe te passen en te verspreiden. Het consortium bestaat uit de Provincie Groningen, DHL, Siemens, Van Oord, Wijnne Barends, Groningen Seaports, Eekels Technology BV, EYEWIND, Oliveira International Group, ECN, Energy Valley, Dutch Institute World Class Maintenance.

Supply chain resilience

Ook het projectvoorstel ‘Enhancing resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making for the unpredictable’ kreeg van NWO de kwalificatie ‘zeer goed’. De onderzoeksgroep bestaat uit dr. Kirstin Scholten , prof.dr. Dirk Pieter van Donk en prof. dr. Gerben van der Vegt van de FEB en uit dr. Peter Essens van TNO. Door de toegenomen connectiviteit binnen en tussen bedrijven, wordt het effect van verstoringen in een supply chain vergroot. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de aard van verstoringen en de manier waarop partners in de supply chain hier samen op kunnen reageren en tot betere gezamenlijke besluitvorming kunnen komen.

Het onderzoek combineert kennis vanuit supply chain management met kennis vanuit organisational behaviour. Er is een subsidie beschikbaar van 566.000 euro. Partners zijn Friesland Campina, TNO, Variass Electronics B.V., Waterbedrijf Groningen, Bosch Thermotechniek B.V.

Verse levensmiddelen

‘Excellent’ was het oordeel van NWO over het onderzoeksvoorstel ‘Sustainable logistics in fresh food’ van projectleider prof.dr.ir. Hans Wortmann, Paul Buijs (beiden RUG), Marco Bijvank en prof. dr. Rene de Koster (beiden Erasmus Universiteit). Het onderzoeksteam krijgt een totaalbudget van 670.000 euro voor twee promovendi en een postdoc-onderzoeker. Het onderzoek gaat over de vraag hoe de duurzaamheid van verse levensmiddelenlogistiek kan worden verbeterd, terwijl tegelijkertijd de distributiedoorlooptijden kunnen worden gereduceerd. De uitdaging is om een balans te vinden tussen optimalisatie van activiteiten in het distributiecentrum en in het logistieke netwerk. Ook de balans tussen optimalisatie van de voorraad en van het transport vormt daarbij een uitdaging.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:01 februari 2018 15:29
printView this page in: English

Meer nieuws