Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Groen en verantwoord ketenbeheer alleen lonend in landen met relatief lage duurzame prestaties

14 februari 2019

De globalisering van industriële ‘supply chains’ (toeleveringsketens) heeft de economische ontwikkeling van landen als China, India en Brazilië sterk gestimuleerd. Naast lof voor hun bijdrage aan de welvaart, armoedebestrijding en verbeterde levensstandaard binnen deze landen, is er ook kritiek op multinationals vanwege de negatieve milieueffecten en de lokale arbeidsomstandigheden. Promovendus Chengyong Xiao onderzocht de tegenstellingen bij het verduurzamen van supply chains: kan het uit om groen te zijn en goed te doen?

Hij bestudeerde de relatie tussen duurzame en financiële prestaties van bedrijven in 22 landen. Xiao concludeert dat bedrijven in landen met hoge duurzame prestaties het moeilijker vinden om financieel te profiteren van de duurzame prestaties dan bedrijven in landen met relatief lage duurzame prestaties. Sustainable Supply Chain Management kan vaak alleen een concurrentievoordeel opleveren voor bedrijven in opkomende landen, waar veel bedrijven nog minder presenteren op het gebied van duurzaamheid.

Toenemende druk

Xiao toont ook aan dat individuele bedrijven een toenemende druk kunnen ervaren als gevolg van de groeiende aandacht en regelgeving voor duurzaamheid binnen een samenleving. Dat dwingt bedrijven meer te doen dan alleen de eenvoudig te behalen verduurzaming. Zij zullen substantieel moeten investeren om aan de hogere duurzaamheidsnormen binnen de samenleving te voldoen. De financiële meeropbrengsten van dergelijke investeringen zullen echter geleidelijk afnemen als gevolg van de veranderende reacties van stakeholders, concludeert Xiao.

Overcapaciteit

De promovendus onderzocht ook de invloed van nationale duurzaamheidsprestaties op hoe bedrijven ‘slack resources’ (overcapaciteit) gebruiken om te voldoen aan duurzaamheidseisen van stakeholders. Hij toont aan dat bedrijven die beschikken over aanzienlijke slack resources in landen waar de meeste bedrijven op het gebied van duurzaamheid niet zo goed presenteren meer ontvankelijk zijn voor de druk vanuit stakeholders dan bedrijven met beperkte slack resources. Daarentegen is er in landen waar de meeste bedrijven op het gebied van duurzaamheid al goed presenteren geen significant verschil tussen bedrijven met veel of weinig slack resources met betrekking tot hoe ontvankelijk ze zijn voor de druk vanuit stakeholders.

In landen waar de meeste bedrijven op het gebied van duurzaamheid niet goed presenteren, zullen bedrijven met beperkte slack resources zich meer richten op kortetermijndoelen en minder oog hebben voor de verwachtingen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid. Daarentegen zijn bedrijven in landen waar de meeste bedrijven op het gebied van duurzaamheid al goed presenteren meer ontvankelijk voor deze verwachtingen van stakeholders, ongeacht de hoeveelheid slack resources waarover ze beschikken.

Meer informatie

Lees het volledige proefschrift: Tensions in sustainable supply chain management: instrumental, institutional, and paradoxical perspectives

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 11:54
printView this page in: English

Meer nieuws