Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Corporate governance and strategy – preparing firms and their stakeholders for the digital era | Oratie Jana Oehmichen

11 januari 2019
Jana Oehmichen

Het onderzoek naar corporate governance maakt grote sprongen. Doorgaans focust het op (1) bedrijfsactoren, zoals managers, leden van raden van bestuur, aandeelhouders en andere belanghebbenden, (2) bedrijfsdoelstellingen, zoals tijdshorizonten en risicovoorkeuren, en (3) corporate-governancemechanismen, zoals bestuur en beheer via eigendomsstructuren en bestuursfuncties, alsook prikkels via compensatieregelingen. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het belang van de industriekennis van leden van raden van bestuur ( Oehmichen et al. 2017 ) en naar de mogelijkheid om zowel de tijdshorizon als de aandacht van CEO’s voor prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te sturen met behulp van de in vergoedingsregelingen gehanteerde tijdshorizon ( McGuire et al. 2017 ).

Onze wereld is echter fundamenteel aan het veranderen. Het nieuwe digitale tijdperk dwingt bedrijven om (1) met nieuwe technologieën en middelen om te gaan, (2) nieuwe digitale kennis en capaciteiten op te bouwen en (3) het hoofd te bieden aan snel veranderende marktstructuren.

Nieuwe digitale uitdagingen

Corporate-governanceonderzoek moet deze nieuwe digitale uitdagingen integreren om zinvolle antwoorden en oplossingen te kunnen formuleren voor bedrijven, regelgevers en de samenleving. In haar oratie geeft Jana Oehmichen een vooruitblik op een geïntegreerde onderzoeksagenda, met onder meer de volgende onderwerpen:

  1. het uitrusten van corporate-governanceactoren met relevante digitale kennis (bv. het beoordelen van de behoefte aan, de rol van en de bronnen voor nieuwe digitaal onderlegde leden van raden van bestuur)
  2. 2) het opstellen van nieuwe doelen binnen verstoorde digitale markten (bv. het verklaren van traditionele doelstellingen van beleggers, zoals een lage vrije cashflow, en hoe digitale bedrijven indrukwekkende kasreserves kunnen aanhouden)
  3. 3) welke nieuwe governancemechanismen ingezet kunnen worden om optimaal gebruik te maken van digitale middelen (bv. het delen van gegevens in coöpetitie, zonder daarbij het concurrentievoordeel ten opzichte van de andere spelers in het ecosysteem kwijt te raken)

Meer informatie

Oehmichen houdt haar oratie op dinsdag 15 januari, van 16.15-17.00 uur in de aula van het Academiegebouw.

Laatst gewijzigd:11 januari 2019 10:00

Meer nieuws