Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

21 januari 2019
Nancy Kamp-Roelands

Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders langetermijnwaarde moet creëren, wint terrein. De huidige financiële verslaglegging benadrukt echter vooral de positie en prestaties van een organisatie. Dat model voldoet niet langer in tijden van ingrijpende veranderingen, oordeelt hoogleraar Nancy Kamp-Roelands in haar oratie.

Er is behoefte aan informatie die aangeeft hoe flexibel een organisatie is als het gaat om het doorgronden van deze veranderingen en het tijdig, integer en afdoende inspelen hierop. Daarvoor is informatie nodig over de context waarin een organisatie opereert, en over het bedrijfsmodel, het veranderings- en innovatieproces, plus de beheersing hiervan. Een organisatie is niet alleen afhankelijk van financieel kapitaal; ook andere soorten kapitaal of middelen zoals werknemers, natuurlijke hulpbronnen, gebouwen en infrastructuur, intellectueel kapitaal en relaties met stakeholders spelen een belangrijk rol. Deze niet-financiële informatie is niet alleen belangrijk voor de verantwoording, maar ook om vertrouwen te kweken in de veranderende organisatie.

Verslaggeving over niet-financiële informatie

Naarmate zichtbaarder wordt dat er een verband is tussen financiële en niet-financiële prestaties tonen investeerders steeds meer interesse in dit soort informatie. De vraag naar een financiële audit wordt aangevuld met verslaggeving over niet-financiële informatie.

Op dit moment ontwikkelen onderwijs en onderzoek zich niet in hetzelfde tempo als de praktijk. Kamp-Roelands ziet het als de missie van haar leerstoel om onze kennis en inzichten uit te breiden op het vlak van niet-financiële informatie, geïntegreerde verslaglegging en waarborging. Zo kunnen we beter gegronde beslissingen nemen, die bijdragen aan een duurzame organisatie die voor meerdere stakeholders waarde kan creëren en behouden.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 11:49

Meer nieuws