Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Duurzame beleggers in de VS beter af bij passief beheerde fondsen

19 juli 2018
Bert Scholtens
Bert Scholtens

Duurzame beleggers die opereren op beurzen in de Verenigde Staten kunnen beter beleggen in passief beheerde fondsen dan in actief beheerde fondsen. Actief beheerde duurzame fondsen presteren in de VS namelijk niet systematisch beter dan passieve fondsen. Vanwege de lagere kosten is passief duurzaam beleggen daardoor financieel superieur aan beleggen in actief beheerde fondsen.

Dat concluderen hoogleraar Bert Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen en dr. Xing Chen van de University of Saint Andrews op basis van een onderzoek onder 142 duurzame beleggingsfondsen. Hun bevindingen zijn opmerkelijk omdat het merendeel van de duurzame beleggers nu nog kiest voor actief beheerde fondsen. Volgens de onderzoekers komt dat omdat zij loyaal zijn aan hun fondsen en zich minder gevoelig tonen voor negatieve fondsprestaties.

Innovatieve internationale studie

Scholtens en Chen analyseerden de samenhang en financiële prestaties van verschillende beleggingsvormen. Hun onderzoek is de eerste internationale studie waarin ook duurzame exchange traded funds (ETF’s, zogenoemde ‘indextrackers’) worden bestudeerd. De onderzoekers publiceren hun conclusies in het wetenschappelijke tijdschrift Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

Explosieve groei van duurzaam beleggen en indexfondsen

De explosieve groei van duurzaam beleggen in de 21ste eeuw wordt eigenlijk alleen geëvenaard door de snelle opkomst van indexbeleggen. Ook de combinatie van die twee komt steeds vaker voor. Vooral in de Verenigde Staten zijn inmiddels talloze duurzame indexfondsen zoals iShares MSCI KLD 400 Social, Market Vectors Solar Energy en PowerShares Cleantech.

De opkomst van deze passieve fondsen – met hun veel lagere beheerskosten – roept de vraag op hoe duurzame beleggers hun beleggingen moeten beheren: actief of passief? Om die vraag te beantwoorden onderzochten Scholtens en Chen duurzame beleggingsfondsen in de VS in de periode 2004-2015. Met behulp van de fondsenzoekmachine van Bloomberg en de database van het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) identificeerden zij 142 beleggingsfondsen die op enige wijze expliciet rekening houden met de sociale en milieuprestaties van bedrijven.

Beperkte mogelijkheden voor buitengewone rendementen

Beleggers die kiezen voor actief beheerde fondsen verwachten meestal buitengewone rendementen op hun beleggingen (zogenoemde alfa’s). Vanwege de uiterst efficiënte markten in de VS zijn er voor fondsmanagers echter slechts beperkte mogelijkheden om systematisch significante positieve alfa’s te behalen. Voor duurzame fondsen komt daar nog eens bij dat deze meestal niet significant beter presteren dan de markt als geheel. Daardoor is er geen verschil tussen de alfa’s van actieve en passieve duurzame fondsen, concluderen de onderzoekers, terwijl actief beheerde fondsen duidelijk duurder zijn dan de passief beheerde fondsen.

Als specifiek gekeken wordt naar de crisisjaren (2007-2009) veranderen de conclusies niet. Voor de crisisperiode blijkt daarnaast dat duurzame fondsen minder gevoelig zijn voor turbulentie dan conventionele fondsen die niet duurzaam zijn. Daarmee bieden duurzame fondsen dus enige bescherming voor beleggers, concluderen Scholtens en Chen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 09:07
printView this page in: English

Meer nieuws