Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Gepensioneerde huiseigenaren terughoudend met verzilveren woningwaarde

26 november 2018
Eduard Suari-Andreu
Eduard Suari-Andreu

Nederlandse huishoudens zijn terughoudend in het verzilveren van hun eigenwoningbezit ten behoeve van consumptie tijdens hun pensioen. Hoewel het eigen huis een belangrijk onderdeel van hun totale bezit vormt, zien zij het eigenwoningbezit niet als manier om te sparen voor hun pensionering. De lage bereidheid tot het liquideren van de woningwaarde wordt onder meer veroorzaakt doordat huiseigenaren de eigen woning beschouwen als een belangrijk onderdeel van de erfenis voor hun kinderen. Dat concludeert Eduard Suari-Andreu. Hij promoveert op donderdag 6 december.

De vergrijzende bevolking in geïndustrialiseerde landen leidt tot belangrijke uitdagingen voor de houdbaarheid van pensioen- en zorgstelsels. Hoewel er in de afgelopen jaren veel hervormingen zijn gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet er nog veel werk worden verricht om te garanderen dat pensioen- en zorgstelsels duurzaam blijven. Tegen die achtergrond onderzocht Suari-Andreu de vermogensopbouw en spaarmotieven van oudere huishoudens. Hij gebruikte gegevens van het Dutch National Household Survey (DHS), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE). De bevindingen van Suari-Andreu zijn van belang om te kunnen vaststellen of (aanstaande) gepensioneerden wel of niet in staat zijn een adequate levensstandaard in stand te houden in de huidige snel veranderende omstandigheden.

Nalaten erfenis belangrijk spaarmotief

Suari-Andreu toont aan dat het nalaten van een erfenis een belangrijk spaarmotief is voor Nederlandse huishoudens, vooral voor individuen met een groot vermogen. Hij concludeert ook dat vermogende individuen geneigd zijn om erfenisbelastingen te ontwijken door al voor hun dood vermogen over te dragen aan hun kinderen. Tot slot stelt Suari-Andreu vast dat het ontvangen van een onverwachte erfenis rond de pensioengerechtigde leeftijd geen effect lijkt te hebben op het moment van pensionering of het aantal gewerkte uren per week.

Contact

Laatst gewijzigd:26 november 2018 14:02
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...