Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Nieuw instrument meet onze acceptatie van privacygevoelige informatieverzameling

26 januari 2018

Het verzamelen, opslaan en gebruik van persoonlijke informatie door bedrijven heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor consumenten. Die gevolgen hebben invloed op vraag of consumenten die informatieverzameling al dan niet accepteren. Frank Beke ontwikkelde een meetinstrument dat onze acceptatie van privacygevoelige informatieverzameling beter verklaart dan wanneer we alleen zouden kijken naar het consumentenvertrouwen in een bedrijf of de privacyzorgen van klanten. Beke promoveert op 8 februari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Frank Beke
Frank Beke

Terwijl bedrijven steeds meer (willen) weten over hun klanten, groeit bij klanten het ongemakkelijke gevoel dat diezelfde bedrijven over hun schouder meekijken. Tegelijkertijd hebben bedrijven moeite zorgvuldig om te gaan met de privacy van hun klanten, zoals blijkt uit de ophef over de recente plannen van ING om klantengegevens commercieel te gebruiken of de goedkopere autoverzekering die Achmea aanbiedt in ruil voor privé-gegevens.

Beter begrip

Om de acceptatie van informatieverzameling van consumenten beter te begrijpen, ontwikkelde Beke een instrument (de zogenoemde PRICAL-index) om de privacy-afweging van consumenten te kunnen analyseren. Hij toont aan dat zijn instrument in staat is zowel de intentie als de daadwerkelijke acceptatie van informatieverzameling beter te verklaren dan bestaande instrumenten. Daarmee biedt zijn PRICAL-index dus de mogelijkheid om beter te begrijpen waarom consumenten producten en diensten die afhankelijk zijn van informatieverzameling wel of niet aanvaarden.

Invloed van privacybeleid

Bedrijven moeten er rekening mee houden dat vijf fundamentele elementen van hun privacybeleid (verzamelen, opslag, gebruik, transparantie, controle) invloed hebben op de keuze van consumenten om informatieverzameling al dan niet te accepteren. De invloed van het privacybeleid op de consumentenacceptatie van informatieverzameling verschilt echter per industrie, concludeert Beke. In industrieën met gevoelige klanteninformatie, zoals medische of financiële gegevens, zijn vooral het verzamelen en het gebruik van informatie van belang. Daarnaast hangt de invloed van elk element af van de standaard binnen een industrie. Zo heeft de verkoop van persoonlijke informatie een minder negatieve invloed op de acceptatie van consumenten als consumenten geloven dat de meeste bedrijven binnen een industrie dit doen.

Meer informatie

Frank Beke verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Marketing. Zijn promotores zijn prof.dr. Peter Verhoef en prof.dr. Jaap Wieringa. Beke werkt tegenwoordig als datascientist bij De Nieuwe Zaak. Zie ook het agenda-item over de promotieplechtigheid: Consumer privacy: understanding the acceptance of consumer information collection.

Laatst gewijzigd:26 januari 2018 11:39
printView this page in: English

Meer nieuws