Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Voor 50 dollar per maand willen mensen wel van Facebook af

01 mei 2018

Hoeveel waarde hechten mensen aan Facebook? Ongeveer vijftig dollar per maand, zo blijkt uit recent onderzoek onder 2885 deelnemers door economen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Felix Eggers, universitair docent Marketing aan de RUG, en zijn co-auteurs Erik Brynjolfsson en Avinash Gannamaneni van MIT lieten proefpersonen in een ‘discrete keuze-experiment’ kiezen tussen óf toegang tot Facebook houden óf een maand lang zonder Facebook in ruil voor een bepaald geldbedrag. Bovendien werd hun verteld dat op elke 200 respondenten één persoon zou worden geselecteerd die zijn of haar keuze daadwerkelijk in de praktijk zou moeten brengen. Daarbij zou zijn of haar online status op Facebook een maand lang door de onderzoekers in de gaten worden gehouden.

Cambridge Analytica

De deelnemers aan dit onderzoek waren Facebookgebruikers van 18 jaar en ouder, woonachtig in de Verenigde Staten. In juni-juli 2016 deden 1497 mensen mee aan het onderzoek, en in juni-juli 2017 nog eens 1388. In 2016 was de uitkomst dat 50% van de respondenten Facebook een maand lang zou willen opgeven in ruil voor minimaal ongeveer $ 50,-. In 2017 was dat bedrag gedaald naar ongeveer $ 40,-. ‘De resultaten voor dit jaar worden interessant. We zijn benieuwd of mensen sinds het schandaal met Cambridge Analytica minder waarde zijn gaan toekennen aan Facebook’, vertelt Eggers.

‘Er zijn op dit moment discussies gaande over of Facebook een betaalde ‘premium’-dienst moet gaan aanbieden, en wat die dan zou moeten kosten. Het zou best kunnen dat onze uitkomst van $ 50,- per maand als uitgangspunt wordt genomen. Maar daarbij moet worden aangetekend dat wij niet de bereidheid om te betalen hebben gemeten, maar de bereidheid om geld aan te nemen in ruil voor het opgeven van een product. En die vraag leidt over het algemeen tot een hogere waardering.’

Vrouwen en ouderen moeilijker over te halen

Uit het onderzoek bleek dat hoe meer tijd gebruikers op Facebook doorbrachten, hoe minder ze geneigd waren om hun toegang op te geven. Vrouwen en ouderen waren meer geneigd om Facebook te willen houden. Hoe meer vrienden een gebruiker had, des te hoger het bedrag werd waartegen ze Facebook wilden inruilen. Gebruikers van andere sociale media, zoals Instagram, waren gemakkelijker over te halen met Facebook te stoppen.

Beter af zonder Facebook

Eggers constateerde bovendien dat bij veel respondenten die in het kader van het experiment daadwerkelijk stopten met Facebook hun welzijn erop vooruitging. ‘Met name over Facebook krijgen we reacties dat de meeste mensen zich beter voelen als ze het niet gebruiken’, vervolgt Eggers. ‘Het is een soort verslaving, en als je mensen een stimulans geeft om ermee te stoppen, dan gaan ze zich inspannen om bijvoorbeeld hun nieuwsvoorziening uit echte nieuwsbronnen te halen in plaats van Facebook.’

De waarde van Google en YouTube

De onderzoekers hebben consumenten ook via online enquêtes gevraagd naar de waarde van Google, YouTube, online winkelen en instant messaging. Respondenten werd gevraagd aan te geven of ze liever toegang zouden houden tot de respectievelijke dienst of deze een jaar lang zouden willen opgeven in ruil voor een bepaald geldbedrag.

De hoogst gewaardeerde dienst bestond uit zoekmachines, die de respondenten voor een gemiddeld bedrag van $ 17.530,- wel een jaar zouden willen opgeven, gevolgd door e-mail ($ 8414,-) en digitale kaarten ($ 3648,-). Videostreamingdiensten als YouTube en Netflix waren volgens de respondenten $ 1173,- per jaar waard, online winkelen $ 842,-, social media $ 322,-, muziek $ 168,- en in stant messaging $ 155,-.

Nieuwe maatstaf voor consumentenwelzijn

Het onderzoek maakt deel uit van een project waarin wordt gezocht naar alternatieve meeteenheden ter aanvulling op het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp, de totale geldwaarde van alle in een land door huishoudens, bedrijven en overheidsinstellingen aangeschafte eindproducten, is een veelgebruikte maatstaf van economische vooruitgang.

‘Maar die cijfers gaan voorbij aan de vele online producten die alomtegenwoordig zijn en die gebruikers gratis aangeboden krijgen, zoals Facebook, Wikipedia, Google en YouTube’, aldus Eggers. ‘In ons onderzoek wilden we meten hoeveel waarde mensen toekennen aan gratis producten als Facebook.’ Deze maatstaf voor consumentenwelzijn zou vervolgens in aanvulling op nationale cijfers als het bbp kunnen worden gebruikt om economische vooruitgang en welvaart uit te drukken.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:02 mei 2018 11:19
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...