Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Focus op de maatschappelijke opbrengst van gezond ouder worden - Decaan Herman de Jong over de Aletta Jacobs School of Public Health

09 januari 2018
Herman de Jong

Na een inspirerende exploratiefase, waarin de initiatiefnemers alle handen op elkaar kregen, wordt de weg bereid om de Aletta Jacobs School of Public Health daadwerkelijk een plek te geven in Groningen. Wordt dat een fysieke plek? Verrijst er uiteindelijk een echte ‘school’, naar Engels voorbeeld?

‘De uiteindelijke vorm is van ondergeschikt belang’, zegt Herman de Jong, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. ‘De essentie is dat we een wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk creëren, waarin we bestaand en nieuw onderzoek rond gezondheidsvraagstukken naar een grotere schaal tillen en vertalen naar concrete maatschappelijke oplossingen.’

Van kosten naar rendement

‘Willen we nieuwe modellen in ons zorgstelsel een kans geven, dan moeten we de focus verleggen van kosten naar rendement. Kijk je beter naar de economische en maatschappelijke opbrengst van een gezonder en langer leven, dan komt het kostenaspect vanzelf in een ander perspectief te staan. Vanuit die positieve benadering kun je dan samen op zoek naar objectieve, wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op de vraag wat je als overheid en sector kunt doen aan gedragsbeïnvloeding en hoe je de gezondheidszorg efficiënt organiseert. Laten we daarbij één ding niet vergeten: we hebben in Nederland de luxe om kwalitatief goede gezondheidszorg te organiseren. Het kan niet anders dan dat daar een prijskaartje aanhangt. Maken we de opbrengst beter zichtbaar, dan neemt ook het draagvlak voor de kosten toe.’

Meer informatie

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 12:10

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...