Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Creatieve ideeën leiden niet automatisch tot innovaties

14 februari 2018
Dries Faems
Dries Faems

Ondernemers kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie. Ondernemingen die een bedrijfscultuur van verbondenheid en samenwerking tussen werknemers stimuleren, zetten creatieve ideeën succesvoller om in nieuwe innovaties. Dat is een van de conclusies van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, een onderzoek onder leiding van Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Faems is het noodzakelijk dat ondernemers binnen hun organisatie de juiste omgeving creëren om nieuwe ideeën daadwerkelijk om te zetten in succesvolle innovaties. Faems: ‘Verschillende soorten van ideeën vragen om een verschillende organisatorische aanpak. Voor radicale, grensverleggende ideeën is een sterk gevoel van verbondenheid tussen werknemers belangrijk. Het succesvol benutten van kleine verbeteringen vraagt juist om het opzetten van een gedisciplineerde structuur, waarbinnen iedereen zijn plaats en verantwoordelijkheden kent.’

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 van start ging. Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland. Doelstelling van de Innovatiemonitor is om innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.

Over SNN en Vinci

Het SNN voert verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het mkb uit. Het doel van het Centre of Expertise Vinci is het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment loopt er ook een grootschalig onderzoek van de RUG onder bedrijven in Noord-Nederland om deze processen beter in kaart te brengen. Middelgrote bedrijven (vanaf ongeveer 40 fte) kunnen daaraan deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.rug.nl/creativity.

Meer informatie

 • Contact: Dries Faems
 • Zie voor het Hoofdrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 en het deelrapport 'Creativiteit en Innovatie' de website van SNN.
Laatst gewijzigd:19 februari 2018 10:53
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 16 april 2018

  Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA van EY nieuwe hoogleraar Accountancy

  Kamp-Roelands beschikt over de unieke combinatie van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het gebied van duurzame...

 • 12 april 2018

  Two new round tables at 41st International IAEE Energy conference

  The round tables during the 41st International IAEE Energy conference offer a unique opportunity for academics, policy makers, consultants and representatives from energy business to meet and discuss various relevant energy related topics. Lees meer...

 • 10 april 2018

  Campagne energieonderwijs van start: Choose wisely, follow energy

  Deze week lanceren Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de New Energy Coalition (NEC) een gezamenlijke wervingscampagne voor energiestudenten. De campagne wijst studenten op de al aanwezige studieroutes op het gebied van energie...