Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Creatieve ideeën leiden niet automatisch tot innovaties

14 februari 2018
Dries Faems
Dries Faems

Ondernemers kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie. Ondernemingen die een bedrijfscultuur van verbondenheid en samenwerking tussen werknemers stimuleren, zetten creatieve ideeën succesvoller om in nieuwe innovaties. Dat is een van de conclusies van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, een onderzoek onder leiding van Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Faems is het noodzakelijk dat ondernemers binnen hun organisatie de juiste omgeving creëren om nieuwe ideeën daadwerkelijk om te zetten in succesvolle innovaties. Faems: ‘Verschillende soorten van ideeën vragen om een verschillende organisatorische aanpak. Voor radicale, grensverleggende ideeën is een sterk gevoel van verbondenheid tussen werknemers belangrijk. Het succesvol benutten van kleine verbeteringen vraagt juist om het opzetten van een gedisciplineerde structuur, waarbinnen iedereen zijn plaats en verantwoordelijkheden kent.’

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 van start ging. Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland. Doelstelling van de Innovatiemonitor is om innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.

Over SNN en Vinci

Het SNN voert verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het mkb uit. Het doel van het Centre of Expertise Vinci is het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment loopt er ook een grootschalig onderzoek van de RUG onder bedrijven in Noord-Nederland om deze processen beter in kaart te brengen. Middelgrote bedrijven (vanaf ongeveer 40 fte) kunnen daaraan deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.rug.nl/creativity.

Meer informatie

 • Contact: Dries Faems
 • Zie voor het Hoofdrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 en het deelrapport 'Creativiteit en Innovatie' de website van SNN.
Laatst gewijzigd:23 mei 2018 08:52
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Als online consument switcht van smartphone naar pc is de aankoop nabij

  De smartphone speelt een niet te onderschatten rol bij ons online shoppen. Veel consumenten beginnen hun zoektocht op een telefoon of tablet, raken overtuigd van een product en stappen daarna over naar een minder mobiel apparaat (zoals pc of laptop)...

 • 05 september 2018

  Broedplaats voor slimme technologie

  ‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap...

 • 17 augustus 2018

  Lokale Lasten Calculator maakt vergelijken belastingen eenvoudig

  Voor het eerst kan iedere Nederlander zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Vandaag presenteert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen...