Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Vrouwen of mannen aan de top? Beleggers maakt het niet uit

12 september 2017
Bron: Shutterstock

Slechts 6 procent van de bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is vrouw. Dat wordt als problematisch ervaren. Zo wil het kabinet het liefst dat dit percentage stijgt tot 30. Beleggers reageren echter niet anders op de benoeming van vrouwelijke topbestuurders bij een beursonderneming dan op de benoeming van mannelijke topbestuurders. Beleggers blijken de kwaliteiten van de bestuurder te beoordelen, niet het geslacht. Dat concluderen Eline Brinkhuis en Bert Scholtens van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Vanuit het perspectief van de belegger is er dan ook geen grond om geslacht een rol te laten spelen bij de benoeming van topbestuurders’, aldus Scholtens.

Bert Scholtens
Bert Scholtens

Brinkhuis en Scholtens onderzochten op systematische wijze hoe beleggers reageren op het benoemen van vrouwelijke topbestuurders, namelijk de CEO en CFO (Chief Executive Officer, Chief Financial Officer). Ze maakten gebruik van internationale data en analyseerden honderd benoemingen van vrouwelijke topbestuurders die een man opvolgden. De reactie van beleggers op deze benoemingen, gemeten met behulp van het verschil in aandelenrentabiliteit ten opzichte van de marktindexen, werd vergeleken met hun reactie op de benoeming van mannelijke topbestuurders van vergelijkbare bedrijven (vergelijkbaar naar grootte, industrie en land).

Met oog voor bedrijfsprestaties en mate van vrouwvriendelijkheid

Omdat nieuwe benoemingen, en de reacties van beleggers daarop, te maken kunnen hebben met matige prestaties van de vorige bestuurder is in het onderzoek rekening gehouden met de bedrijfsprestaties. Daarnaast hielden de onderzoekers rekening met het gegeven of de nieuwe bestuurder al dan niet van buiten het bedrijf afkomstig was en of het ging om de benoeming van een CEO of CFO. Deze aanvullende analyse bevestigde de conclusie dat erg geen significant verschil bestaat in de manier waarop beleggers reageren op de benoeming van vrouwelijke of mannelijke topbestuurders. Daarnaast onderzochten Brinkhuis en Scholtens het effect van de benoeming van vrouwelijke topbestuurders in landen met een hoge of lage vrouwvriendelijkheid (gemeten aan de hand van de Gender Gap Index van het World Economic Forum) en of er een verschil was tussen de reactie van beleggers op benoemingen in de VS en elders. Ook daarbij bleken nauwelijks verschillen te bestaan in de reacties van beleggers.

Conclusies weerleggen eerder onderzoek

De bevindingen van Brinkhuis en Scholtens gaan in tegen uitkomsten van eerder wetenschappelijk onderzoek, die kunnen worden aangevoerd om de benoeming van vrouwelijke topbestuurders te bekritiseren. Zo toonden Ahern en Dittmar aan dat beleggers zeer huiverig zijn voor quota om meer vrouwelijke bestuurders te realiseren, omdat beleggers denken dat op die manier de vrijheid om de beste bestuurders te werven wordt beperkt. Soms vertaalt die vrees zich in een lagere waardering voor de ondernemingen die aan zo’n quotum onderhevig zijn (Ahern en Dittmar, 2012). Maar ook buiten landen met een quotum leken beleggers in eerder onderzoek negatief te reageren op de benoeming van vrouwelijke topbestuurders (Lee en James, 2007). Scholtens: ‘De bestaande studies zijn echter vaak gericht op specifieke landen en gebaseerd op een zeer beperkt aantal benoemingen. Ook worden benoemingen van vrouwen in een toezichthoudende en uitvoerende rol vaak op één hoop gegooid.’

Meer informatie

  • Contact: Bert Scholtens, hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren
  • De volledige publicatie: Eline Brinkhuis & Bert Scholtens, Investor Response to appointment of female CEOs and CFOs. The Leadership Quarterly, DOI 10.1016/j.lequa.2017.08.002, zie ook de volledige publicatie via ScienceDirect (voor RUG-medewerkers en studenten).

Eerder onderzoek

  • K.R. Ahern en A.K. Dittmar, 2012. The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation. Quarterly Journal of Economics, 127, 137-197.
  • P.M. Lee en E.H. James, 2007. She-E-Os: Gender effects and investor reactions to the announcements of top executive appointments. Strategic Management Journal, 27, 227-241.
Laatst gewijzigd:12 september 2017 09:26

Meer nieuws